Spring til indhold
To kvinder sidder og kigger på en computerskærm

Finansiering og visitation

Alle landets kommuner kan få bistand fra en døvblindekonsulent til udredning af og specialrådgivning til en borger i kommunen.

Døvblindekonsulentordningen er ikke objektivt finansieret. Bistanden ydes enten via aftaler med kommunen eller – i de mest komplicererede og specialiserede sager – via VISO, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Hvis en borger eller en kommune ønsker specialrådgivning via VISO, skal VISO godkende dette. Såvel kommunen som borgeren eller dennes pårørende kan anmode om dette. Hvis det drejer sig om udredning, er det dog altid kommunen, som skal anmode VISO.

Døvblindekonsulenterne hjælper gerne med at afklare spørgsmål i denne forbindelse.

Alle kan henvise borgere til videre udredning eller rådgivning, ligesom personer med døvblindhed selv og deres pårørende kan henvende sig til døvblindekonsulenterne for en indledende samtale om, hvad de kan bistå med.

Særligt vedrørende ældre med døvblindhed

Den store gruppe af ældre med døvblindhed er ikke omfattet af VISO's kontrakt med CFD.

CFD tilbyder i stedet alle landets kommuner en abonnementsaftale, så der frit kan trækkes på døvblindekonsulenterne i forbindelse med udredning og specialrådgivning af alle ældre med døvblindhed i kommunen.

Det gælder også i forbindelse med information til personens nærmiljø.

Abonnementsaftalen giver også mulighed for, at kommunens medarbejdere kan deltage i døvblindekonsulenternes kurser samt mulighed for samarbejde om at opspore ældre med døvblindhed, der endnu ikke er henvist til rådgivning.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning