Nærbillede af en mands hånd, der udfører et tegn ved hagen. Tegnet aflæses taktilt.

Finansiering og visitation

Døvblindekonsulenterne yder specialrådgivning i henhold til Lov om Social Service §12 og §13.

Alle landets kommuner kan få konsulentbistand til udredning og specialrådgivning fra døvblindekonsulenterne. Bistanden betales af enten kommunen eller staten.

Døvblindekonsulenternes bistand kan ydes enten via særskilte aftaler med bopælskommunen eller via VISO, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation i de mest komplicererede og specialiserede sager.

Døvblindekonsulenterne hjælper gerne med at afklare dette.

Største VISO-leverandør på døvblindblevneområdet

Hvis en borger eller en kommune ønsker specialrådgivning via VISO, skal VISO godkende dette. Såvel kommunen som borgeren eller dennes pårørende kan anmode om dette. Hvis det drejer sig om udredning, er det altid kommunen, som skal anmode VISO.

Særligt vedrørende ældre døvblindblevne

Den store gruppe af ældre døvblindblevne er ikke omfattet af kontrakten med VISO. CFD tilbyder alle landets kommuner en abonnementsaftale, så der frit kan trækkes på døvblindekonsulenterne i forbindelse med udredning og specialrådgivning af ældre døvblinde.

Det gælder også i forbindelse med information til personens nærmiljø.

Abonnementsaftalen giver mulighed for deltagelse i døvblindekonsulenternes kurser for kommunalt personale, og mulighed for samarbejde om at identificere ældre døvblinde, der endnu ikke er henvist til rådgivning.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.