Spring til indhold

Dialogen i døvblinde familier

CFD’s døvblindekonsulenter har som led i et større projekt specialiseret sig inden for kommunikation i døvblinde familier. Deres uddannelse indgik i et større PREP-pilotprojekt, hvor fire døvblinde par deltog.

På Eikholt (Nationalt ressourcecenter for døvblinde i Norge) har man haft gode erfaringer med PREP-kurser for par med dobbelt sansetab, og dem har CFD’s døvblindekonsulenter ladet sig inspirere af.

PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) betyder meget frit oversat praktiske redskaber til et engageret parforhold. Det er et kursusprogram, der formidler værktøjer til god kommunikation i parforhold.

På CFD Rådgivning ønskede døvblindekonsulenterne at uddanne sig inden for PREP-programmet og med midler fra CFD`s udviklingspulje blev det i 2012 muligt.

Uddannelsen inden for PREP var led i et større projekt, hvor CFD’s døvblindekonsulenter i tæt samarbejde med Center for Familieudvikling, gennemførte et PREP-pilotkursus for fire par, hvor enten kvinden eller manden lever med en høre- og synsnedsættelse.

Formålet med projektet var i endnu højere grad at kvalificere døvblindekonsulenternes rådgivning og give borgerne en række nye redskaber til at kommunikere med, ikke mindst når livets svære sider skal drøftes.

Familiens særlige udfordringer  

Døvblindekonsulenterne oplever i familier,, hvor der er døvblindhed, at angsten for at være en byrde for sin familie kan være en barriere i forhold til at snakke om tingene. Men også de pårørende kan undlade at tale om deres bekymringer af angst for at såre personen med døvblindhed.

Når syn og hørelse forværres oplever mange et øget behov for støtte fra partneren. Gradvist kan der ske en forskydning af roller i parforholdet, og dermed opstår der nogle helt særlige udfordringer i parrelationen.

Erfaringerne skal nu omsættes til endnu bedre rådgivning  

To døvblindekonsulenter på CFD gennemførte en PREP-lederuddannelse. For at deltagerne kunne profitere af PREP-kurset, måtte konsulenterne tilrettelægge og afvikle det ud fra et hensyn til bl.a. kommunikation, lyd- og lysforhold.

Projektet har givet en lang række vigtige erfaringer, der løbende bliver omsat i det videre arbejde med familier med erhvervet døvblindhed.

Projektet løb i 2011 og 2012.

Læs mere i artiklen Fokus på dialogen i døvblinde familier, som er led i en serie af faglige artikler fra CFD’s virksomhedsområder.

Yderligere informationer fås hos faglig leder på døvblindeområdet Anette Rud Jørgensen (arj@cfd.dk).

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning