Spring til indhold

Meningsfuld rehabilitering for døvblinde (Kom igen!)

CFD’s døvblindekonsulenter har modtaget midler fra Socialministeriet til udvikling af et samlet forløb for mennesker med erhvervet døvblindhed.

I Danmark findes ikke et helhedsorienteret og samlet rehabiliteringsforløb for mennesker, der rammes af en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse.

CFD’s døvblindekonsulenter har derfor søgt og modtaget penge til projektet ”Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed” med den daglige titel "Kom igen!". Projektets fornemmeste mål er at udvikle et samlet forløb, der både har fokus på de kompensatoriske teknikker og metoder og det psykologiske aspekt.

Projektets målgruppe

Projektet omfatter to rehabiliteringskurser for mennesker med erhvervet døvblindhed i alderen 25-65 år. Der er oprettet kursusforløb for hhv. tegnsprogsbrugere og talesprogsbrugere.

Væsentligt er det, at deltagerne i projektet befinder sig et sted i livet, hvor de har erkendt, at deres funktionsnedsættelse kræver nye strategier for at kunne håndtere hverdagen.

Deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau

Døvblindekonsulenterne på CFD, som har den førende ekspertise i Danmark inden for specialrådgivning til døvblindblevne personer, ønsker, at  kursusforløbene bliver tilrettelagt og gennemført med det klare formål, at deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau. Deltagerne skal styrke deres kompetencer og tilegne sig praktiske værktøjer og mestringsstrategier.

Fokus er at lette deltagernes dagligdag i et omfang, der øger deres livskvalitet og svarer til deres egen opfattelse af et meningsfuldt liv.

Mangel på opfølgning og samlet støtte på det psykosociale område

Projektet og de omtalte kursusforløb er oprettet bl.a. på baggrund af en undersøgelse, som CFD’s døvblindekonsulenter gennemførte i 2013.

Her viste tre fokusgruppeinterview af personer i forskellige aldersgrupper med syndromet Usher 2 (det vil sige med et høretab og den progredierende øjensygdom retinitis pigmentosa), at deltagerne både i forbindelse med, at deres diagnose blev stillet og i årene efter, har manglet opfølgning i forhold til personlig- og psykosocial støtte.

Projektperiode: Oktober 2015 til marts 2018.

Læs meget mere om projektet i de tre artikler KOM IGEN! – sådan laver man et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb, Det indre arbejde baner vejen til selvstændighed og Balsam for sjælen

Kontakt: Få mere information hos faglig leder på døvblindeområdet Anette Rud Jørgensen arj@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning