Spring til indhold
Billede af tre modelhuse, brune med hvidt tag, med skiltet "Kom Igen!" og CFD's logo

06-02-2018  |  Artikel og temadag om projekt Kom Igen!

Den 8. marts er der afsluttende temadag i rehabiliteringsprojektet ”Kom Igen!”. Som opvarmning til dagen kan du nu læse den første artikel i en serie på tre om projektet, som beskriver den teoretiske ramme.

Kom Igen! har kørt siden oktober 2015. Formålet med projektet har været at udvikle helhedsorienterede rehabiliteringskurser for mennesker med erhvervet døvblindhed.

I en ny artikel fra CFD Rådgivning kan du læse om projektets baggrund, teoretiske ramme og resultater. Og du kan se to af deltagerne fortælle om deres tanker før og efter kurserne.

Download artiklen her (pdf).

Særlig vægt på psykologiske aspekter

Rehabiliteringsindsatser er ofte fragmenterede og har fokus på et enkelt behov eller kompetence. Kom Igen! har forsøgt at inddrage hele personens livssituation i et samlet rehabiliteringsforløb bestående af tre kurser. 

Og der har været lagt særlig vægt på de psykologiske og psykosociale aspekter ved at have en progredierende høre- og synsnedsættelse.

En af de medvirkende psykologer i projektet, Jette Fischer, siger: 

”Det er vigtigt at få taget hånd om alle de følelser og hele den tilstand, man kan komme i med fastlåste tanker om sig selv, problemer med selvværd, udmattelsestilstand osv. Man er nødt til at hjælpe til, at de får en erkendelse og forståelse af dette, og at personerne anerkender det, så de kan finde nogle handlemuligheder ud fra dette.”

Temadag 8. marts

Som teoretisk fundament har projektet anvendt den såkaldte livsomstillingsmodel.

Det er en model, som i løbet af de seneste snart 10 år har vundet udbredelse på døvblindeområdet - først og fremmest gennem et skandinavisk forskningsprojekt, som i 2011 resulterede i bogen ”Livsomstilling ved kombineret høre-og synsnedsættelse – et indre arbejde over tid”.

Den 8. marts afholder projekt Kom Igen! sin afsluttende temadag i Korsør. Denne dag kan du høre mere om projektet, om tankerne for fremtiden og seneste nyt om Usher syndrom.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det skal ske senest den 19. februar på komigen@cfd.dk.

Se invitation og program for dagen her (pdf)

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning