Spring til indhold
Collage af forskellige billeder med teksten webinar

15-06-2021  |  Webinar for forebyggende medarbejdere

Til efteråret afholder CFD et webinar for kommunale forebyggelseskonsulenter om ældre med kombineret høre- og synstab.

Det anslås, at omkring 5 % af alle ældre over 80 år har et kombineret høre- og synstab, der giver dem alvorlige problemer i hverdagen. De fleste af disse er ikke opdaget, og dermed går en stor gruppe ældre borgere glip af en specialrådgivning, som både kan gøre deres dagligdag lettere, give dem større selvstændighed og i sidste ende højere livskvalitet.

Typiske årsager til, at ældre får et kombineret sansetab, er AMD (aldersrelateret makuladegeneration) eller grøn stær (glaukom) sammen med et aldersbetinget høretab. Det er lidelser og skavanker, som oftest udvikler sig langsomt, og som derfor kan være svære at opdage for den ældre selv og for omgivelserne, før det er alvorligt.

Særlig risikofaktor

Ifølge Serviceloven skal landets kommuner tilbyde et hjemmebesøg til ældre, som bor i egen bolig, når de er 75 år og 80 år, og fra de er 82 år en gang om året. Det er kommunens forebyggende medarbejdere (forebyggelseskonsulenter), der står for besøgene. 

I Sundhedsstyrelsens guide "Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne" fra 2017 nævnes sansetab som en særlig risikofaktor for ældre i forhold til at få nedsat funktionsevne. Men der er ikke forslag til, hvordan man kan have fokus på syn og hørelse.

For at øge de forebyggende medarbejderes viden om og opmærksomhed på sansetab hos de ældre, de besøger, tilbyder CFD’s døvblindekonsulenter et webinar specielt henvendt til denne faggruppe.

Det foregår torsdag den 16. september fra 9.30 til 11.00, og det koster ikke noget at deltage. 

Meget vigtige samarbejdspartnere

Anette Rud Jørgensen er faglig leder for døvblindekonsulenterne. Hun siger: 

"De forebyggende medarbejdere er meget vigtige samarbejdspartnere for døvblindekonsulenterne. De er ofte de første, der ser borgerne – ofte før de kommer til os. Men vi ved, at det kan være overraskende svært at få øje på syns- og høreproblemerne hos en ældre, som er i sine egne vante omgivelser." 

"For mange ældre bliver syn og hørelse dårligere med alderen, men det er dog de færreste, som bliver så dårligt seende og hørende, at de falder ind under definitionen på døvblindhed. Derfor vil vi gerne være med til at give vores samarbejdspartnere noget med i værktøjskassen, som kan bidrage til en tidlig og forebyggende opsporing af disse ældre," slutter Anette Rud Jørgensen.

Læs mere om webinaret og tilmelding her.

CFD har desuden skrevet en artikel om opsporing af ældre med kombineret høre- og synstab, som ligger på SUFO’s hjemmeside. SUFO er Landsforeningen for Ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende Hjemmebesøg.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning