Spring til indhold

Meningsfuld beskæftigelse for døvblindblevne

I perioden januar 2007 til 30. juni 2009 satte Center for Døves (nu CFD's) døvblindekonsulenter fokus på beskæftigelse for mennesker med erhvervet døvblindhed.

Formålet med udviklingsprojektet ”Meningsfuld beskæftigelse for døvblindblevne” var at afklare og understøtte muligheder på arbejdsmarkedet for mennesker med erhvervet døvblindhed.

I projektet blev der udviklet et rehabiliteringstilbud rettet mod arbejde, og der blev etableret to særskilte undervisningsforløb for ni personer, tegnsprogsbrugere og talebrugere.

Forberede til job

Undervisningsforløbene havde til hensigt at forberede deltagerne bedst muligt på et job med løntilskud. Efter undervisningsdelen var projektdeltagerne i praktik.

Projektet blev finansieret af Socialministeriet, og projektleder var døvblindekonsulent (nu faglig leder) Anette Rud Jørgensen, arj@cfd.dk

Se rapporten Meningsfuld beskæftigelse for døvblindblevne.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning