Spring til indhold
To kvinder i samtale

Rådgivning og vejledning

Nedenfor finder du rapporter og artikler, som gennem beskrivelser af vores ydelser og tilbud præsenterer vores viden og metoder indenfor rådgivning, vejledning og udredning generelt på døve- og døvblindeområdet.

Du finder artikler om specifikke temaer i menuen.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


CFD Rådgivning hjælper døve ukrainske flygtninge

Af døvekonsulenterne

På en kold martsdag i 2022 ringede telefonen på CFD Rådgivnings kontor i Valby. Det var en Røde Kors-medarbejder fra modtagecentret i Sandholmlejren: ”Hej… vi har en gruppe døve ukrainere her hos os, og vi aner ikke, hvordan vi kan kommunikere med dem”. Det blev starten på en døvekonsulenternes indsats - i samarbejde med DDL - for at hjælpe ukrainske flygtninge, som er døve.

Døvekonsulenter, døve, flygtninge

Artikel | Oktober 2022

Læs mere om døvekonsulenternes arbejde her.


Når handicappet er usynligt, står den enkelte hele tiden med valget om at skjule det

Af Eva Juul Toldam, Rådgivning

Man kan ikke nødvendigvis se på en ung person med høretab eller kombineret syns- og høretab, at de har et handicap. For ikke at fremstå som anderledes vælger flere unge med høretab eller kombineret syns- og høretab derfor at skjule deres sansetab. De unge befinder sig dagligt i situationer, hvor de skal danne sig et fuldt billede af en given social situation uden at have alle sanseindtryk til rådighed.

En respons herpå bliver, at unge bruger energi på at tilpasse og konstruere den konkrete situation, så den skaber mindst muligt friktion ift. sansetabet. Det kan bl.a. ske ved til en social sammenkomst at forsøge at kontrollere placeringen af sig selv ift. andre. Artiklen begrebsliggør og analyserer disse handlinger gennem det nyudviklede begreb ”situationsarkitekter”. Artiklen bygger på interview med i alt 14 unge med enten høretab eller kombineret syns- og høretab.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel fra Social Kritik nr. 166  | Oktober 2022Solitude as an Analytical Concept to Understand Young People’s Accounts of Living with Usher Syndrome 

Af Niels-Henrik M. Hansen og Eva Juul Toldam, CFD Rådgivning, og Rasmus Hougaard Pedersen, ISHD

Artikel på engelsk, som bygger på undersøgelsen, som er beskrevet i rapporten Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed - (se nedenfor). 

Summary (også på engelsk)

Unge, døvblindhed, Usher, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel DbI Review # 67 | April 2022

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenternes arbejde her.


Ældre der har problemer med både syn og hørelse 

CFD Rådgivning

Dette hæfte henvendt til fagfolk og pårørende indeholder både information om kombineret syns- og høretab hos ældre, og tips og gode råd om samvær og kommunikation med ældre med sansetab.

Hæfte CFD | Marts 2022

Ældre, døvblindhed, hverdagsliv, tilpasning, fagfolk, gode råd

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenternes arbejde her.


Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

Af Niels-Henrik M. Hansen og Eva Juul Toldam, CFD Rådgivning

At være ung i dagens Danmark er krævende. Det kan man næsten dagligt læse og høre om i aviser, rapporter, sociale medier og i radioen. Hvordan mon så livet leves, når man er ung og har erhvervet døvblindhed? Det har CFD Rådgivnings videns- og udviklingsenhed set nærmere på i denne forskningsrapport, hvor syv unge beretter om deres liv og hverdag med erhvervet døvblindhed. Udover interviews bygger rapporten også på et litteraturstudie.

Rapport

Pixi-udgave af rapport

Forskningsrapport CFD | September 2021

Unge, døvblindhed, Usher, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenternes arbejde her.


At balancere imellem uafhængighed og afhængighed i en døvblind verden

Masteropgave i sundhedsantropologi 

Af Karin Moreau Andersen, CFD Rådgivning

Ældre med syns- og høretab har et stærkt ønske om at klare sig selv, på trods af de store udfordringer de oplever i hverdagen. De ønsker en form for afhængighed, men har på samme tid svært ved at bede om hjælp, uagtet at deres syns- og høretab gør dem dybt afhængige af andre mennesker. Deres behov for hjælp skal afbalanceres med ønsket om uafhængighed. I denne afhandling diskuterer døvblindekonsulent Karin Moreau  Andersen spørgsmålet: Hvilken betydning har det for forholdet til deres sociale og fysiske omgivelser, når ældre mennesker mister syn og hørelse? 

Masteropgave Københavns Universitet | Juni 2020

Ældre, kombineret høre- og synstab, døvblindhed, socialt liv, afhængighed

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenternes arbejde her.


Når syn og hørelse svigter

Af Ole E. Mortensen 

Artiklen er henvendt til kommunale sundhedskonsulenter og har til formål at sætte fokus på ældre med kombineret høre- og synstab i de forebyggende hjemmebesøg for at flere kan blive opdaget og henvist til udredning og rådgivning. Den er skrevet til SUFO - Sammenslutningen for ansatte i sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg hos ældre. (2021)

Faglig artikel fra www.sufo.dk | Februar 2021

Ældre, kombineret høre- og synstab, døvblindhed, opsporing

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenternes arbejde her.


"Jeg ville gerne bare være som alle andre"

At være anderledes – om børn og unge med Usher syndrom

Af Rasmus Hougaard Pedersen (ISDH) og Niels-Henrik M. Hansen (CFD) 

I artiklen præsenteres nogle af resultaterne af en interviewundersøgelse blandt børn og unge med Usher syndrom. Undersøgelsen belyser unge menneskers oplevelse af at vokse op med Usher syndrom, samt deres livsvilkår og mulighedsrum. 

Artikel fra Specialpædagogik | Nr. 4 2020

Unge, døvblindhed, Usher, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Undersøgelse: CI og døvblindhed

Af Niels-Henrik M. Hansen og Trine Skov Uldall

CI er blevet en standardbehandling for borgere, hvor høretabet har en karakter, der gør det svært at afhjælpe med høreapparater. Vi har i denne undersøgelse set nærmere på, hvordan seks borgere med erhvervet døvblindhed og CI oplever udbyttet af CI i deres hverdag.

Uddrag af rapporten

Rapport fra undersøgelsen

Case-samling fra undersøgelsen

Rapport fra www.cfd.dk | September 2020

CI, døvblindhed, cases, livsfortælling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Rehabilitering har givet mig nye muligheder

Af Bettina Ugelvig Møller

CFD Rådgivnings døvblindekonsulenter står bag rehabiliteringskurset Kom igen! for mennesker med erhvervet døvblindhed. Fokus er på livsomstilling og det psykologiske aspekt i at leve med et handicap, der rammer to af vores vigtigste sanser: synet og hørelsen. Ikke synet eller hørelsen, men synet og hørelsen. Samtidigt.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | August 2020

Rehabilitering, døvblindhed, døvblindekonsulenter, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Balsam for sjælen

Af Bettina Ugelvig Møller

Det to et halv-årige rehabiliteringsprojekt Kom igen!, som CFD's døvblindekonsulenter har stået i spidsen for med økonomisk støtte fra Socialministeriet, blev rundet af i midten af marts måned med en konference. (Den sidste af tre artikler om rehabiliteringsforløbet Kom Igen! for mennesker med døvblindhed)

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Maj 2018

Rehabilitering, døvblindhed, døvblindekonsulenter, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Det indre arbejde baner vejen til selvstændighed

Af Bettina Ugelvig Møller

Et konsekvent fokus på mennesket og dets psykosociale side fremfor den fysiske funktionsnedsættelse var det helt rigtige valg i kurserne – og i øvrigt meget i tråd med den udvikling, der sker inden for rehabilitering. (Den anden af tre artikler om rehabiliteringsforløbet Kom Igen! for mennesker med døvblindhed)

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Marts 2018

Rehabilitering, døvblindhed, døvblindekonsulenter, livsomstilling 

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Kom Igen! – sådan laver man et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb

Af Bettina Ugelvig Møller

CFD's døvblindekonsulenter yder specialrådgivning og vejledning til personer med erhvervet døvblindhed – dvs. som udvikler en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse i løbet af livet. Et nyt projekt har haft til formål at udvikle et sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb for gruppen. Denne artikel er den første i en serie af tre, og den beskriver den teoretiske ramme for projektet. (Den første artikel af tre om rehabiliteringsforløbet Kom Igen! for mennesker med døvblindhed)

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Februar 2018

Rehabilitering, døvblindhed, døvblindekonsulenter, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Vi bliver ført nye veje…

Af Betina Ugelvig Møller

CFD Rådgivnings døvblindekonsulenter oplever i stigende grad at få kontakt med mennesker med Usher 2 ad andre veje end tidligere. Sociale medier, mund til mund og henvendelser på baggrund af informationsmateriale er nogle af de nye veje.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2016

Rehabilitering, døvblindhed, døvblindekonsulenter, Usher syndrom, opsporing

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Døve konsulenter udreder døve asylansøgere og flygtninge

Af  Bettina Ugelvig Møller

”Vi kan være med til at sikre, at døve asylansøgere og flygtninge, der kommer her til landet, får samme muligheder i systemet, som hørende asylansøgere og flygtninge.” Det er argumentet, der ligger bag CFD Rådgivnings særlige indsats på området. 

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Juli 2016

Udredning, døvhed, døvekonsulenter, flygtninge, asylansøgere

Læs mere om døvkonsulenterne her.


Kontaktpersonerne skal være ordentligt klædt på til arbejdet 

Af CFD Rådgivning

Døvblindekonsulenterne tilbyder instruktion, undervisning og supervision for kontaktpersoner ansat under § 98. Kontaktperson Stine Bergmann Verhelst og Hanne Ravn er enige om, at arbejdet kræver helt særlige kompetencer. De er afhængige af løbende opkvalificering og sparring med døvblindekonsulenterne.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Kontaktpersoner, døvblindhed, døvblindekonsulenter, supervision, undervisning

Læs mere om døvblindhed og kontaktpersonsordningen her.


Det dobbelte sansetab vil indebære gentagne omstillinger og tilpasninger i Cecilies liv 

Af CFD Rådgivning

Cecilie Leving er 22 år og socialrådgiverstuderende. Hun har et middelsvært høretab, kikkertsyn og natteblindhed pga. Usher 2. For Cecilie Leving er det en stor hjælp, at hun frit kan kontakte døvblindekonsulenten med spørgsmål om sit dobbelte sansetab og få støtte i den livsomstillingsproces, hun er midt i.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvblindhed, døvblindekonsulenter, Usher syndrom, rådgivning, livsomstilling

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Fra krise til livskvalitet

Af CFD Rådgivning

Jette Petersen er knap 70 år. Hun er tegnsprogsbruger og har jævnligt kontakt til CFD’s ældrevejleder Anne Margrethe Philipsen for at få støtte og vejledning i sin hverdag. De sidste par år, før Jette fik kontakt til ældrevejlederen, var præget af turbulens og kriser, samt store helbredsmæssige problemer, der gjorde det svært for Jette at blive boende i sin lejlighed på første sal i en opgang uden elevator. Via sit netværk i Døves Pensionistklub ”Brohusklubben” og Døves Kirke fik Jette nys om CFD’s ældrevejleder, som siden hen har hjulpet med at støtte hendes rejse fra krise til livskvalitet.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, ældrevejleder, rådgivning, livsomstilling

Læs mere om ældrevejlederen her.


Kommunikation handler også om selvstændighed og livskvalitet

Af CFD Rådgivning

Kommunikation er et af de emner, Som 64 årige Kai Holst har brug for at drøfte med døvblindekonsulenten. For hans synsnedsættelse er igen progredieret, og det er i endnu flere situationer blevet svært for ham at aflæse tegnsprog visuelt. Her må Kai Holst anvende taktilt tegnsprog, dvs. føle sin samtalepartners tegnsprog med hænderne. Døvblindekonsulenten rådgiver om, hvilke tiltag der kan optimere Kai Holsts kommunikation yderligere.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvblindhed, døvblindekonsulenter, rådgivning, kommunikation, tegnsprog

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Udredning skal pege på de rette tiltag for Peter

Af CFD Rådgivning

En gruppe af eksperter, heriblandt fire fra CFD, er samlet med det formål at lave en udredning af 45-årige Peters funktionsnedsættelse. Fra at kunne gå med rollator er Peter inden for få år blevet kørestolsbruger. Hans håndbevægelser er også blevet mindre, hvilket gør det svært at aflæse hans tegnsprog. Kommunen har nu via VISO bedt om eksperternes input til, hvordan Peter fremover kan blive bedst afhjulpet kommunikativt, pædagogisk og boligmæssigt.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvblindhed, udredning, Wolfram syndrom, ekspertgruppe

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


”Mine venner kan ikke sætte sig ind i, hvordan det er at være døvblind, men det kan mændene i netværksgruppen”

Af Bettina Ugelvig Møller 

CFD’s døvblindekonsulenter har igennem de senere år etableret flere netværksgrupper herunder en netværksgruppe for mænd kaldet mandegruppen. Mandegruppen består af en håndfuld mænd, som har et særligt livsvilkår: De har en alvorlig høre- og synsnedsættelse som følge af Usher syndrom.1 Mændene har mødtes siden 2011 og har blandt andet været på Jyllandsringen, hvor de hver især fik en drømmetur i en Ferrari sammen med en professionel racerkører. Andre gange har mændene været samlet om en god frokost. De nævnte samværsformer er med til at skabe de rette rammer for gode snakke om hverdagens udfordringer, hvilket Peter Knak, som er én af deltagerne i mandegruppen, værdsætter.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2015

Døvblindhed, døvblindekonsulenter, Usher syndrom, netværksgruppe, mandegruppe

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Det handler alt sammen om kommunikation

Af CFD Rådgivning

Der bliver skålet i champagne og spist kransekage, mens der på tegnsprog bliver sagt godt nytår. Vi har fået lov til at være med til det første møde i 2015 i døves pensionistklub ”Valdemar Sejr” i Ringsted. Her mødes omkring 12 døve borgere, bosat i forskellige kommuner, til socialt samvær en gang om måneden. For flere af deltagerne bliver det sociale kombineret med en individuel samtale med ældrevejleder Anne Margrethe Philipsen, som står til rådighed nogle timer med støtte og rådgivning ved hvert pensionisttræf.

Artikel fra CFD Rådgivnings årsberetning | 2015

Døve, ældrevejleder, rådgivning, netværksgruppe

Læs mere om ældrevejlederen her.


Døvekonsulenterne før – nu – og i fremtiden

Af CFD Kommunikation

2014 blev året, hvor der skete store ændringer på det specialiserede socialområde. Ansvaret for en række rådgivningstilbud på handicapområdet er blevet flyttet til VISO under Socialstyrelsen, som har overtaget både det faglige og det betalingsmæssige ansvar for tilbuddene. De har hidtil været finansieret efter objektive kriterier, dvs. omkostningerne er blevet delt mellem kommunerne i forhold til indbyggertal. Døvekonsulentordningen er det eneste rådgivningstilbud, som fortsætter uændret, altså organiseret som et samlet tilbud under CFD med fortsat kommunal betaling.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | September 2014

Døvhed, døvekonsulenter, VISO, specialrådgivning

Læs mere om døvkonsulenterne her.


Er det bare mig, der har det sådan?

Af Kirsten Washuus

I 2013 tog døvblindekonsulentordningen initiativ til at styrke en indsats for personer med Usher type 2. Projektet havde tre hovedformål: at opspore personer med Usher 2, som er en meget underdiagnosticeret gruppe herhjemme; at få viden om, hvilken hjælp der nytter efter deres egen opfattelse; og at lave netværksgrupper blandt de opsporerede personer. 

Artikel fra Oftalmolog | Marts 2014

Døvblindhed, Usher 2, netværksgrupper, opsporing, projekt

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


”Jeg kan føle mig som et ganske almindeligt menneske”

Af CFD Rådgivning

Ordene er Minna Lütkens. En medfødt progredierende øjensygdom og en svær aldersrelateret hørenedsættelse er årsag til, at Minna i dag er funktionel døvblind. Siden 2010 har Minna haft en bevilling på kontaktpersonordning jf. Servicelovens § 98. Et godt samarbejde, en god kemi og gensidig respekt er en forudsætning for en velfungerende kontaktpersonordning. Der er tale om et samarbejde, hvor kontaktperson og bruger kommer meget tæt på hinanden, og det stiller nogle særlige krav til begge parter. Vi zoomer i denne artikel ind på kontaktpersonordningen, hvor vi også har bedt Hanne Ravn bidrage med sine erfaringer fra arbejdet som kontaktperson. 

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Februar 2014

Døvblindhed, Usher, kontaktperson

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Det er legalt at være træt, træt, træt…

Af Bettina U. Møller

At leve med et dobbelt sansetab betyder, at man som udgangspunkt må skærpe sin opmærksomhed til det yderste for at følge med i, hvad der sker i omgivelserne. Det er anstrengende, og trætheden bliver en tro følgesvend, som det er vigtigt at tage højde for. Prioritering af ens ressourcer er én måde at håndtere trætheden på, men først skal man jo nå til en erkendelse af, hvad det er, der gør en træt og dernæst tage stilling til, om man vil leve med trætheden eller prøve at undgå den.

Faglig artikel fra www.dbcent.dk | 2010

Døvblindhed, træthed, energi, døvblindekonsulenter

Læs mere om døvblindhed og døvblindekonsulenterne her.


Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning