Spring til indhold
Kvinde kigger på pige

Familie og forældre

Nedenfor finder du rapporter og artikler, som gennem beskrivelser af vores ydelser og tilbud præsenterer vores viden og metoder indenfor rådgivning, vejledning og udredning med fokus på forældre og familier på døve- og døvblindeområdet.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


25 år med Forældrevejledning til Døve

Af CFD Kommunikation

Da Forældrevejledningen til Døve så dagens lys for 25 år siden, skete det i samarbejde med Danske Døves Landsforbund. I flere år havde det status af et projekt, der var støttet med midler fra Socialministeriets satspulje. Frem til 2011 var projektet forankret i CFD, derefter overgik det til DDL indtil 2013, hvor støtten fra satspuljemidlerne altså ophørte. Da der fortsat var stor efterspørgsel efter forældrevejlederne, besluttede CFD Rådgivning at overtage ordningen som en del af døvekonsulenternes rådgivnings- og vejledningsarbejde. Og sådan er organiseringen også i dag.

Brugere af Forældrevejledning til Døve fortæller om deres udbytte og oplevelser i artiklen.

Faglig artikel udgivet på www.cfd.dk | Marts 2024

 Døvhed, Forældre, Rådgivning, CODA

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her


Når hænder fylder mere end stemmer – at arbejde som sundhedsplejerske i en tegnsproget familie

Af Bettina Ugelvig Møller

Sundhedsplejerskers fokus er på børn, deres sundhed og trivsel, samspillet og deres opvækst i familierne. De er vant til at færdes i familier, og de ved, hvordan de skal begå sig der. Men hvad nu hvis der er tale om familier med CODA-børn, dvs. hørende børn af døve forældre? Ved sundhedsplejersker så, hvad der er på spil? Her kan de trække på CFD's forældrevejlederes rådgivning.

Artikel fra Sundhedsplejersken | December 2018

Døvhed, forældrevejledere, faglig sparring, CODA

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her.


Forældrevejledning i nye klæder

Af CFD Kommunikation

Forældrevejlederne under CFD Rådgivning har rygende travlt. ”Der er rigtig mange døve familier, som får børn lige for tiden,” fastslår Anne Ubbesen, der er faglig leder for familieområdet. Målet med forældrevejlederne er blandt andet at ligestille døve forældre med hørende ved at kompensere for den mangel på information og viden, som mange døve forældre oplever som en konsekvens af deres høretab. Ligesom det er et tilbud til professionelle, som møder de døve forældre og deres børn i deres daglige arbejde.

Faglig artikel udgivet på www.cfd.dk | Oktober 2016

Døve forældre, rådgivning af professionelle, CODA 

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her. 


Nu giver kommunikationen ikke længere anledning til konflikt i familien

Af CFD Rådgivning 

Bent og Ulla er begge tegnsprogsbrugere, mens deres dreng er hørende. Han vokser derfor op som tosproget med både dansk tegnsprog og talesprog. Parret har svært ved at deltage i aktiviteter sammen med hørende forældre. De har derfor stor glæde af, at familiekonsulenten kommer hjem til dem, deler ny viden og information og fortæller om børns udvikling. Når kommunikationen foregår på tegnsprog, har de lettere ved at følge med og får mulighed for at gå i dybden med problemerne. 

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, familiekonsulenter, CODA, kommunikation

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her.


Forældrevejlederen fungerer ofte som brobygger 

Af CFD Rådgivning

CFD's forældrevejledning tilbyder rådgivning og vejledning på tegnsprog til døve forældre med hørende barn. Tosprogetheden er et centralt tema. For barnet vokser som regel op med tegnsprog i hjemmet og talesprog alle andre steder. Forældrevejleder Tina Erlandsen fungerer ofte som brobygger mellem de to sprog og kulturer, fx når barnet starter i institution og skole.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, familiekonsulenter, CODA, kommunikation

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her.


Med struktur i Hannes hverdag kan hun bedre varetage rollen som mor for sin datter

Af CFD Rådgivning

"Jeg får hjælp og støtte til at finde en løsning, så jeg selv kan finde ud af at gøre tingene bagefter." Sådan siger Hanne, som får pædagogisk støtte i sit eget hjem fra en hjemmevejleder fra CFD Rådgivning, fordi hun er afhængig af at modtage støtte og vejledning på tegnsprog.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, hjemmevejleder

Læs mere om hjemmevejlederne og deres arbejde her.


Kommunen fandt CFD oplagt til observationsopgaven

Af CFD Rådgivning

Anne-Kirsten Heiselberg, Børn- og Familieafdelingen i Odense Kommune var nødt til at tænke alternative muligheder i forhold til at få gennemført en observation af samværet mellem to døve forældre og deres hørende børn. "Vores Familiehus kan godt gå ind og lave observationerne, men her er det kommunikationen, som bliver det springende punkt. I Familiehuset behersker de jo ikke tegnsprog og ville derfor ikke kunne forstå, hvad der foregår," siger Anne- Kirsten. "Så det var oplagt at høre, om det var en opgave, som familiekonsulenten ved CFD kunne gå ind i, fordi hun både ville kunne følge med i, hvordan forældrene kommunikerer, og hvad de gør," fortsætter Anne-Kirsten.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, familiekonsulenter, CODA, observation

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her. 


Støttepersonen hjælper Peter med at håndtere de følelser, der er forbundet med at have et anbragt barn

Af CFD Rådgivning

Peters datter er anbragt udenfor hjemmet, og derfor har han fået bevilget en § 54 støtteperson gennem kommunen. Da Peter har et betydeligt høretab og er tegnsprogsbruger, er det en støtteperson fra CFD Rådgivning, som han er i kontakt med en gang om måneden. Den direkte kommunikation på tegnsprog mellem Peter og støttepersonen skaber en naturlig samtale og muliggør en mere tillidsfuld relation. Arbejdet består i at støtte Peter i at mestre forældrerollen i en situation, hvor hans datter er anbragt, at forstå processen og håndtere de følelser, som følger med.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, familiekonsulenter, anbragt barn, støtteperson

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her.


Kommunikation på både tegnsprog og dansk styrker kontakten mellem Anna og hendes datter 

Af CFD Rådgivning

Anna er en ung mor med høretab, der fik sin hørende datter anbragt i en plejefamilie, da datteren var et par måneder gammel. Anna har regelmæssigt samvær med sin datter, og kommunen har besluttet, at samværet skal være støttet. Der er behov for en støtteperson, som kan kommunikere på tegnsprog og kender til de særlige forhold, der gør sig gældende for personer med et betydeligt høretab. Derfor har kommunen bedt CFD Rådgivning om at påtage sig opgaven.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, familiekonsulenter, CODA, støttet samvær

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her.


Babycafé – et tilbud til døve forældre, hvor kommunikationen foregår på tegnsprog

Af CFD Rådgivning 

To gange om måneden mødes en gruppe mødre med små børn i alderen 4 måneder til 1 år i CFD's lokaler i Fredericia. Nogle af mødrene er kørt langt for at være med i ”Babycafeen”, som er en af flere netværksgrupper i landet for døve forældre med børn, som fungerer med støtte fra CFD’s forældrevejledere. Vi har kigget forbi Babycafeen i Fredericia og talt med Berit Sørensen, som er forældrevejleder og selv tegnsprogsbruger, og desuden med et par af de døve mødre.

Artikel fra CFD Rådgivnings årsberetning | 2015

Døvhed, forældrevejledere, netværksgruppe, babycafé

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her.


Familiens behov i centrum 

Af CFD Rådgivning 

Familiekonsulent Heidi Jørgensen har fokus på at etablere god kontakt til og skabe tryghed for forældrene. Hun bruger løbende tid på at kommunikere med forældrene om, hvorfor hun er der, og hvad de gerne vil have hjælp til, så børnenes trivsel og udvikling kan styrkes.

Artikel fra CFD Rådgivnings årsberetning | 2015

Døvhed, familiekonsulenter, CODA

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her. 


Fokus på dialogen i døvblinde familier

Af CFD Kommunikation

Døvblindekonsulenterne på CFD iværksatte i 2011 et familieprojekt omhandlende familier, hvor den ene forælder er ramt af døvblindhed og har børn under 18 år, med det formål at udvikle nye tiltag, som familierne kan profitere af. Projektet udspringer dels af erfaringer fra konsulenternes rådgivning i familierne dels fra viden indhentet fra undersøgelser og forskning om familier, der er ramt af funktionsnedsættelse eller sygdom. Projektarbejdet resulterede blandt andet et pilotkursus i PREP-metoden.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Juni 2013

Døvblindhed, døvblindekonsulenter, familier

Læs mere om døvblindekonsulenterne og deres arbejde her.


Børnelejr for hørende børn af døve forældre

Af CFD Kommunikation

Fire drenge og to piger i alderen otte til elleve år var for nylig samlet på en to - dages børnelejr. Fælles for børnene er, at de alle har både en mor og en far, der er døve. Primus motorer var familiekonsulenter fra CFD, der stod for både planlægning og afvikling af lejren. Tilbuddet om deltagelse i børnelejren blev givet til de familier, der har kontakt med en familiekonsulent. Læs i artiklen mere om børnelejren og om de særlige opvækstvilkår, som det hørende barn har i den døve familie.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Januar 2013

Døvhed, familiekonsulenter, CODA, netværksgruppe

Læs mere om familiekonsulenterne og deres arbejde her.


Kortlægning: Døve forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Af Forældrevejledning til Døve

I denne rapport beskrives resultaterne af en undersøgelse, som havde til formål at kortlægge de særlige behov og udfordringer, som døve forældre med etnisk minoritetsbaggrund måtte have. Undersøgelsen blev lavet inden for rammerne af projektet Forældrevejledning til Døve.

Rapport | 2009

Døvhed, forældrevejledere, etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere om forældrevejlederne og deres arbejde her.

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning