Spring til indhold
To hænder nærmere sig hinanden med hver sin puslespilbrik, som passer sammen.

Samarbejde om vidensudvikling

CFD vil gerne indgå i forskellige former for samarbejder indenfor temaer, der kan udvikle ny viden til gavn for os selv og andre.

Udviklingsarbejdet kan have meget forskellig karakter og være både forskning- og praksisbaseret. Emnerne kan både ligge indenfor alle Sociale Tilbud og Rådgivning.

Det følgende er blot eksempler, så kontakt os endelig på viden@cfd.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du er interesseret i at indgå i et samarbejde med CFD.

Eksempler kan være:

  • Praktikantstillinger, hvor studerende fra relevante uddannelser indgår i det daglige arbejde i en af CFD’s afdelinger, virksomheder eller kontorer. Det kan være studerende fra samfundsvidenskabelige retninger, eller som læser til socialrådgiver, audiologopæd, pædagog, psykolog m.m.

  • Afprøvning af tekniske løsninger og hjælpemidler, der kan aflaste medarbejdere og støtte de borgere, vi er i kontakt med.

  • Udvikling af nye pædagogiske interventioner og arbejdsformer overfor borgere med komplekse problemstillinger.

  • Afdækning af særlige problemstillinger blandt borgere.

  • Forskningsbaserede tiltag, for eksempel registerbaseret forskning, interview- eller spørgeskemaundersøgelser eller observationer. Her kan samarbejdet tage mange former med forskellig involvering fra CFD's side, som at indgå i ansøgningen af midler, gennemføre dele af projektet mv.

Eksempler på samarbejde

Samarbejde i flere omgange med DTU-studerende om udvikling af innovative løsninger, der kan lette dagligdagen for personer med døvblindhed

Partnerskab med to kooperativer for døve kvinder i Rwanda

Partnerskabet med Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) om projekt om ulighed i høretab

 

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning