Spring til indhold
To afrikanske kvinder står og taler foran farvestrålende tekstiler, der ligger fra gulv til loft på hylder

08-09-2022  |  Partnerskab med to kvindeorganisationer i Rwanda

På CFD arbejder vi strategisk med partnerskaber – også gerne udenfor landets grænse, hvis en lejlighed byder sig. Det er et nystartet samarbejde med Rwandas døveforbund (RNUD) og to kooperativer for døve i hovedstaden, Kigali, et eksempel på.

Tilbage i november 2021 var repræsentanter for RNUD på besøg i Danmark, hvor de besøgte CFD. De efterlyste i den forbindelse hjælp og støtte fra CFD til at udvikle og styrke beskæftigelsestilbud til døve i Rwanda i form af et partnerskab mellem CFD og RNUD.

RNUD har selv fået etableret 8 kooperativer (arbejdsfællesskaber) fordelt på 5 af Rwandas 30 distrikter, hvor både døve mænd og kvinder er beskæftiget med forskellige former for håndarbejde, som de efterfølgende forsøger at sælge direkte fra kooperativets adresse og på markeder rundt om i Rwanda. 

De syr, strikker og fremstiller f.eks. metalkister, som typisk bruges som brudekister. 

Tjene til livets ophold – som i 1869

Målet er, at døve får en mulighed for at tjene til livets ophold og få et mere værdigt og selvstændigt liv. Præcis som da CFD blev oprettet tilbage i 1869. Men nemt er det ikke. Døve i Rwanda kommer sjældent i skole, og de ved ikke ret meget om, hvad der sker i verdenen omkring dem. Især fordi mange heller ikke kan læse og skrive.

Mennesker med handicap udgør helt generelt i de fleste udviklingslande en af de mest udsatte befolkningsgrupper i forhold til at få en uddannelse, få adgang til sundhed, få adgang til information, få adgang til et erhverv og dermed blive selvforsørgende.

CFD tog derfor imod invitationen fra RNUD til at undersøge mulighederne for at understøtte et eller flere beskæftigelsestilbud for døve i Rwanda. Dette ligger også i direkte forlængelse af CFD´s strategiplan 2020-2025.

Efter besøg i Rwanda på flere af kooperativerne, hvor der er spurgt grundigt ind til ønsker og behov for partnerskabsstøtte, er det blevet besluttet at starte et mindre pilotprojekt sammen med to af kooperativerne, som bl.a. skal stå for fremstilling af julegaver til CFD´s medarbejdere i 2022. 

Tre af CFD´s medarbejdere tager lige om lidt afsted til Rwanda for at undervise i fremstilling af nye produkter, hvoraf nogle skal laves i et fællesskab mellem kvinderne i Rwanda og brugerne på dagtilbuddene i CFD. Der vil også blive undervist i, hvordan man forbedrer sine muligheder for at afsætte sine varer til et bredere marked, og hvordan man udvikler visioner og lægger budgetter, så visionerne kan realiseres. 

"Alt er med henblik på at styrke kooperativerne og gøre dem mere bæredygtige," siger Anne Vikkelsø, der udover at være chefjurist i CFD også er projektleder. "Vi bruger også dette pilotprojekt til at afsøge mulighederne og behovene for et større partnerskabsprojekt samt lære vores eventuelle kommende samarbejdspartnere og deres land bedre at kende," siger Anne.

Strategisk fokus

I CFD har vi i lighed med vores tidligere strategiarbejde haft et ønske om at afprøve et udviklingsprojekt i Afrika og nu er vi endelig kommet i gang til glæde og gavn for såvel de døve kvinder i Rwanda som brugerne og medarbejderne i CFD’s dagbeskæftigelsestilbud.

Det er direktør i Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen, begejstret over.

”Det er givende for en velfærdsorganisation som CFD at være med i et konkret mellemfolkeligt partnerskabsprojekt, hvor der skabes værdi og gensidig læring mellem os i CFD og kvinderne i kooperativerne. Og i tillæg kan vi i CFD så glæde os til at modtage ægte bæredygtige julegaver produceret i og fra Afrika. Og det er da helt i ånden med verdensmålene,” siger han.

CFD har i sin strategiplan for 2020 til 2025 – Udsyn, hensyn og fremsyn  valgt at arbejde med 6 af FN´s 17 verdensmål for den globale udvikling, nemlig

#3 sundhed og trivsel
#4 kvalitetsuddannelse
#8 anstændige jobs og økonomisk vækst
#10 mindre ulighed
#12 ansvarligt forbrug og produktion
#17 partnerskaber for handling.

Det sidstnævnte mål giver os et umiddelbart fokus på at dyrke samarbejde og partnerskaber. CFD har derfor i sin strategiplan 2020-2025 forpligtet sig selv på at afsøge mulighederne for i et samarbejde med en partner at få de mest marginaliserede grupper, som f.eks. kvinder med handicap, med.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning