Spring til indhold
En birketræstamme med en gul seddel, der er klistret på med tape. På sedlen står CO2.

16-01-2020  |  CFD i klimapartnerskab

CFD kan som socialøkonomisk virksomhed bidrage til et bedre klimaregnskab ved at have fokus på indkøb, forbrug og transport samt på at gøre tilknyttede borgere og alle medarbejdere aktive medspillere. En skarp klimaprofil stræber vi efter.

Det var nogle af de budskaber som Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, bragte med sig, da han deltog i Dansk Erhvervs klimamøde som repræsentant for CFD og for vores brancheorganisation Selveje Danmark.

Den skarpe klimaprofil spiller en central rolle i det strategiarbejde, som CFD har påbegyndt under overskriften: CFD – Udsyn, hensyn og fremsyn med henvisning til henholdsvis: FN’s 17 verdensmål, borgere og medarbejdere, der skal engageres på en god måde samt partnerskaber og udvikling af CFD.

13 klimapartnerskaber

Dansk Erhvervs klimatopmøde udspringer af regeringens nedsættelse af 13 klimapartnerskaber. Partnerskaberne repræsenterer alle dele af dansk erhvervsliv herunder altså også selvejesektoren, hvor Selveje Danmark og CFD hører hjemme. 

”Når CFD er med, er det fordi vi med vores kommende strategi læner os op ad FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Her skal vi dels arbejde med at få et tydeligt syn og fokus på reduktion af klimabelastende faktorer dels på at indgå i partnerskaber,” forklarer Kurt Faber-Carlsen og understreger samtidig, at det naturligvis skal foregå sideløbende med udviklingen af tilbud til vores målgrupper og vores faglige indsatser.

Fokus på mødet var på det klimapartnerskab, der handler om: service, transport, it og tele, turisme og rådgivning. CFD hører hjemme under service. 

Ministerfokus på CO2

Erhvervsminister, Simon Kollerup, understregede på mødet vigtigheden af et vedvarende fokus på reduktion af klimabelastende faktorer og nedbringelse af CO2 med 70 pct. frem mod 2030.

Han pegede samtidig på, at alle i samfundet skal bidrage, og at dansk erhvervsliv er vigtige partnere for, at ambitionen kan indfries. 

Ministerens tale var optakt til en rundbordssamtale, hvor serviceorganisationer som ISS, Horesta, Behrendsen, Post Nord, Falck, OK-Nygård med flere deltog – og altså også CFD.

Emner der blev drøftet var:

 • Offentlige udbud og indkøb med større fokus på grøn omstilling og bæredygtighed end der er i dag, samt hvad den private sektor selv kan gøre for mere grøn omstilling. 
 • Transport og grønnere biler og mindre kørsel. Bedre udnyttelser af biler døgnet rundt. Produktion og indkøb af nye biler.
 • Brug af flere genanvendelige reservedele i biler.
 • Cirkulær brug af tekstiler og genanvendelse generelt – cirkulær økonomi.
 • Bærdygtige måltider – mindske madspild.

Kort proces

Processen omkring klimamøderne er kort og tanken er, at Eva Berneke fra KMD, som er formand for dette klimapartnerskab, sikrer, at de input, der er kommet fra rundbordssamtalerne og arbejdet i Danske Erhverv tages med videre til Regeringens Grønne Erhversforum.

I dette forum deltager flere ministre, formændene for de 13 klimapartnerskaber samt repræsentanter fra fagbevægelsen og eksperter

Her vil implementeringen af klimapartnerskabernes køreplaner og forslag løbende blive fulgt.

Lokale CFD-initiativer nytter også

Som en virksomhed med 400 medarbejdere er der mange ting, som vi kan sætte ind med, og som får en betydning for det generelle klimaregnskab. 

Oplagt er det, at vi i arbejdet med at få en skarp klimaprofil skal have fokus på at:

 • mindske vores forbrug
 • have en sund livsstil
 • lave mindre madsspild
 • flere fødevarer og produkter er lokale
 • vores energiforbrug er smartere
 • vores produkter er svanemærkede
 • recycle/upcycle
 • indkøbe elbiler og elcykler
 • sortere affald
 • minimere kørsel/transport - også flytransport
 • indkøbe kvalitet, der har lang tids holdbarhed samt reparere ting, som går i stykker
 • støtte borgerne, så de gennem læringsforløb får viden om vores klimaaftryk.

"Alle indsatser, store som små, er betydningsfulde, så det er bare med at komme i gang," siger Kurt Faber-Carlsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning