Spring til indhold
Logoerne for de seks udvalgte verdensmål

24-11-2020  |  Udsyn, hensyn og fremsyn – CFD's strategiplan 2020-2025

CFD's strategiplan "Udsyn, hensyn og fremsyn", som angiver retningen for CFD frem til 2025, er nu færdig.

Strategiplanen bygger på seks af FN's i alt 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. De seks verdensmål, der er udvalgt, er:

  • Sundhed og trivsel
  • Kvalitetsuddannelse
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mindre ulighed
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Partnerskaber for handling.

Som del af strategiplanen er der endvidere udarbejdet et inspirationskatalog med en lang række forslag til konkrete aktiviteter for både borgere og medarbejdere på CFD indenfor de enkelte verdensmål.

Globalt og lokalt

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen siger om strategiplanen:

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan præsentere Udsyn, hensyn og fremsyn efter et langt og godt forløb med drøftelser i bestyrelsen, chefgruppen og hovedsamarbejdsudvalg. Og jeg er også meget tilfreds med, at vores strategi for de kommende år bygger på et globalt fundament som FN’s Verdensmål. Bæredygtighed er i stærk fokus på CFD, og med denne plan kan vi nu binde det globale og det lokale sammen på en rigtig fin måde."

Partnerskaber

Et af de verdensmål, CFD har valgt at fokusere på de næste år, er nummer 17, som handler om partnerskaber. 

Kurt Faber-Carlsen siger: "Vi har altid haft et bredt og godt samarbejde med andre, men det er en del af vores kommende strategi at forfølge dette yderligere. Det kan i vores kontekst være indenfor en lang række emner, og det kan være med organisationer, andre leverandører af sociale tilbud, borgere, med styrelser, undervisnings- og forskningsinstitutioner og mange andre." 

"Det er også det, der er tanken bag den nye sektion på hjemmesiden CFD Viden, hvor vi præsenterer en del af den store viden, der eksisterer på CFD som en invitation til nye udviklingssamarbejder," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Se Udsyn, hensyn og fremsyn her.

Se CFD Viden her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning