Spring til indhold
To unge kvinder, en pædagog og en beboer, iklædt efterårsjakker, er ude at gå en tur.

Multihandicap - Søborg

Botilbuddet Hus 33 er et døgntilbud for voksne døve med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, så som hjerneskade, psykiatriske udfordringer, autisme og udviklingshæmning.

Beboerne har behov for stor socialpædagogisk støtte, omsorg og personlig pleje i hverdagen.

Tilbuddet drives i henhold til almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Der er syv pladser og døgnprisen for 2024 er 6.274 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Fysiske rammer

Botilbuddet Hus 33 er en del af CFD og har adresse i Søborg.

Målsætningen for tilbuddet er at skabe et godt og trygt hjem og fællesskab med rammer, der giver beboerne størst mulig indflydelse på eget liv.

Fællesarealer og egen bus

Beboerne har hver sin lejlighed på cirka 38 m2. Lejligheden indeholder foruden soverum og dagligstueområde også et lille tekøkken og et stort badeværelse. Derudover er der en fælles dagligstue samt et fælles køkken, og Hus 33 råder over en dejlig have og en stor tagterrasse.

Der er gode muligheder for ture i nærområdet og aktiviteter i CFDs egen sansehave. Døgntilbuddet har desuden egen bus, som bruges til længere udflugter.

Hverdagsliv

Beboerne har behov for en struktureret og forudsigelig hverdag, samt for socialpædagogisk støtte, omsorg og personlig pleje. Aktiviteterne skaber struktur og sammenhæng i hverdagen og er med at udvikle den enkelte beboers kommunikation med omverdenen.

Kommunikation i centrum

Botilbuddet tilbyder et skærmet socialpædagogisk miljø, hvor udvikling af den enkeltes kommunikation med omverdenen står i centrum.

Beboernes ressourcer er forskellige, og derfor er kommunikationsstrategierne også individuelt tilpassede.

I kommunikationen indgår eksempelvis: tegnsprog, taktil tegnsprog, mimik, konkrete objekter samt PECS (Picture Exchange Communication System), der er et kommunikationsværkstøj, hvor dialogen har form af billedudveksling.

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

Arbejdet med de syv beboere foregår i samarbejde med pårørende, CFD's fysioterapi og andre døgn- og dagtilbud på området.


Kontakt

CFD
Oktobervej 22
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1189
Mobil: 5139 7065 eller 5139 7066

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN: 5798008696251

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Martin Pedersen
Mobil: 2223 2080
E-mail: mape@cfd.dk

Daglig leder
Laila Møller Bernth
Tlf. 2115 0035
E-mail: lmb@cfd.dk 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning