Spring til indhold
Smuk blå himmel og en masser mennesker, der laver udstrækningsøvelser sammen. Flere sidder i kørestol.

Fælles for de sociale tilbud

Grundstenen i alle CFD's sociale tilbud er fagligt kvalificerede medarbejdere og ledere. Medarbejdergruppen tæller blandt andet socialpædagoger, pædagogstuderende, sygeplejersker, social- og sundhedsuddannede medarbejdere, faglærere med håndværksmæssig baggrund og andre fagspecialister.

Overordnet baserer CFD's sociale tilbud sig på to kernekompetencer: kommunikation og socialpædagogisk viden om personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab og som oftest en række andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Og så arbejder vi altid med udgangspunkt i brugernes og beboernes selvbestemmelse.

Selvbestemmelse 

Vi stiller socialpædagogiske rammer og støtte til rådighed for brugere og beboere, så de kan leve et liv med afsæt i deres ønsker og drømme. 

Præcis som i Handicapkonventionen er selvbestemmelse et gennemgående element i dagligdagen på vores forskellige tilbud. Konventionens paragraf 19 handler netop om retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. Med det afsæt folder beboere og brugere på CFD sig ud hver eneste dag.

I vores botilbud i Nyborg og Søborg har vi eksempelvis et stærkt fokus på beboerdemokrati i de almene boliger, som beboerne har lejet sig ind i. I flere af vores tilbud vælger beboerne selv deres kontaktpædagoger og på vores dagtilbud sætter brugerne selv skibe i søen ved at deltage i brugerråd og ugentlige møder, hvor nye ideer til aktiviteter opstår.

I dagtilbuddene i Søborg afholdes årligt et individuelt tilpasset interview på baggrund af en interviewguide med henblik på at afdække borgerens forudsætninger, ønsker og behov for sit arbejdsliv. Samtidig laver de en afdækning af borgerens ønsker for kommunikation med medarbejderne.

Kommunikation

 Tegnsprog er det primære sprog og dermed fælles sprog i alle sociale tilbud på CFD. Men medarbejderne anvender derudover en række visuelle og/eller taktile kommunikationsformer tilpasset den enkelte borger.

Kommunikation er en afgørende og grundlæggende faktor i tilbuddene. Brugerne har vidt forskellige kommunikationsbehov, men alle har udgangspunkt i tegnsprog, og derfor vægtes tegnsprogskompetence meget højt. Den enkelte bruger skal altid kunne føle sig tryg ved at kommunikere og blive forstået.

Når kommunikationen ikke er en hindring, kan personen bruge sine evner og sin energi til at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

En række medarbejdere på Sociale Tilbud er døve, og alle hørende medarbejdere gennemgår CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Socialpædagogisk viden

Den anden kernekompetence er en omfattende socialpædagogisk viden om personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab.

Godt 75% af alle medarbejderne har gennemført en neuropædagogisk efteruddannelse, og alle medarbejdere har desuden løbende mulighed for at efteruddanne sig og deltage i temadage og kurser.

Fordi de enkelte sociale tilbud retter sig mod forskellige målgrupper og er højt specialiserede, arbejder man inden for de enkelte tilbud også i udstrakt grad med vidensdeling og kollegial oplæring/sparring.

Herudover tilbydes flere steder løbende ekstern supervision i forhold til relevante fagspecifikke udfordringer.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning