Spring til indhold
Mand står og kigger på et skema på en opslagstavle.

Fælles for de sociale tilbud

Grundstenen i alle CFD's sociale tilbud er et fagligt kvalificeret personale. Medarbejdergruppen tæller blandt andet socialpædagoger, pædagogstuderende, sygeplejersker, social- og sundhedsuddannede medarbejdere, faglærere med håndværksmæssig baggrund og andre fagspecialister.

Overordnet baserer CFD's sociale tilbud sig på to kernekompetencer: kommunikation og socialpædagogisk viden om personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab.

Kommunikation

Kommunikation er en afgørende og grundlæggende faktor i tilbuddene. Brugerne har vidt forskellige kommunikationsbehov, men alle har udgangspunkt i tegnsprog, og derfor vægtes tegnsprogskompetence meget højt.

Læs mere om kommunikation på CFD's sociale tilbud her.

Socialpædagogisk viden

Den anden kernekompetence er en omfattende socialpædagogisk viden om personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab.

Godt 75% af alle medarbejderne har gennemført en neuropædagogisk efteruddannelse, og alle medarbejdere har desuden løbende mulighed for at efteruddanne sig og deltage i temadage og kurser.

Fordi de enkelte sociale tilbud retter sig mod forskellige målgrupper og er højt specialiserede, arbejder man inden for de enkelte tilbud også i udstrakt grad med vidensdeling og kollegial oplæring/sparring.

Herudover tilbydes flere steder løbende ekstern supervision i forhold til relevante fagspecifikke udfordringer.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Områdechef
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Generel beskrivelse

Indhold og finansiering af ydelser for borgere i CFD's Sociale Tilbud.

Se beskrivelsen her

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.