På billedet ses nogle grene med røde bær. Gennem grene kan man skimte en hvid, moderne bygning, som er en af de bygninger, som udgør Boligselskabet Karvig.

boligselskabet karvig

Boligselskabet Karvig er tilknyttet botilbuddet på Oktobervej og er opkaldt efter CFD's første chef, Karvig Rasmussen.

Beboerne i Boligselskabet Karvig er lejere af egen bolig med lejekontrakt og samme rettigheder som andre boliglejere i landet, jævnfør Almenboliglovens §105 stk. 2.

I boligselskabet vælger lejerne egne repræsentanter til den lokale afdelingsbestyrelse.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.