Spring til indhold
Fem unge mennesker og deres underviser sidder om et bord og snakker på tegnsprog. Foran dem på bordet ligger aviser og foran en af de unge mænd står en computer.

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for unge døve op til 25 år, som ikke kan klare en ordinær ungdomsuddannelse. CFD har STU-tilbud i Nyborg og Søborg.

Den 3-årige STU udbydes under lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Uddannelsen skal ligge i forbindelse med det almene skoleforløbs ophør, og den skal være afsluttet inden, der er gået fem år.

Udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer. Gennem uddannelsesforløbet opnås selvstændighed og aktiv deltagelse i voksenlivet privat-, arbejds- og uddannelsesmæssigt.

STU-forløbet indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, som danner grundlaget for den unges uddannelsesplan inden for følgende områder:

  • arbejde/praktik
  • fritid
  • botræning
  • almen dannelse

Uddannelsen bygger på individuelt tilpassede uddannelsesplaner

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem den unge, en ungdomsvejleder, hjemkommunen og eventuelt forældrene.

Herefter tilbydes 560 timers undervisning og 280 timers praktisk aktivitet; blandt andet et egentligt praktikforløb tilpasset den unges behov og muligheder.

Man kan starte på uddannelsen hele året rundt. Optagelse på uddannelsen kræver kommunal godkendelse og betalingstilsagn til uddannelsen og boligform.

STU i Søborg og Nyborg

STU-tilbuddene i Søborg og Nyborg henvender sig til samme målgruppe og bygger på samme fundament.

Indholdet af tilbuddene er dog forskelligt. 

I arbejdet med at visitere den unge vil vi sammen med de involverede parter vurderer hvilket tilbud, der er bedst egnet.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning