Spring til indhold
Fire unge mennesker står ved siden af hinanden - en af dem taler til tilhørerne på tegnsprog.

stu - søborg

De praktiske elementer i STU tager udgangspunkt i de mange forskellige funktioner og områder på CFD i Søborg. På STU i Søborg kan man selv sammensætte sin uddannelse ud fra 11 forskellige elementer og kombinere dem med den almene del.

Ernæringsmedhjælper

Madlavning med fokus på sundhed, økologi, ernæring, fødevarelære, hygiejne, samarbejde og kommunikation.

Idræt og bevægelse

Konditionstræning, løbetræning, svømning, boldspil, fysiologilære, kendskab til bevægeapparatet og lignende.

Botræning

Udflytning til egen bolig, personlig hygiejne, økonomi og budgetlægning, indretning og vedligeholdelse af eget hjem.

IT

Brug af Skype, smartboard og mediamixer, IT-kørekort, internetcafé, IT som arbejdsredskab.

Kunst og design

Tøj, mode og personlig stil, væveri, glaskunst og decoupage, smykkefremstilling.

Gartner og teknisk medhjælper

Etablering og vedligeholdelse af haveanlæg, miljølære, brug af maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen.

Produktionslinie

Udarbejdelse af ordre fra firmaer, produktion og distribution af hobbyartikler, træ, metal og svejseteknisk arbejde.

Samfundet

Demokratiforståelse, bæredygtigt miljø, medieforståelse.

Relationer og sociale kompetencer

Sociale relationer og spilleregler i hverdagen, fritidsliv, familie, venner og kærester, private/personlige grænser

Vaskeri

På vores moderne industrivaskeri, produktion og service, varelevering, logistik og kundeservice, arbejdsmiljø.

Sundhed

"Kend din krop", sund livsstil, madlavning og kostforståelse, fritidsliv, sport og motion.

Almendannende del

Der udbydes undervisning efter behov – med udgangspunkt i uddannelsesplanerne, således at de unge også får mulighed for at styrke deres almene skolekundskaber.

De almene skolefag er eksempelvis dansk, problemregning, matematik og andre almene fag i tværgående sammenhæng med de øvrige linjer.

Dagsprisen for 2022 er 908 kr. inkl. indirekte moms*.

Der opkræves takst 365 dage om året.


Kontakt

Døves Vaskeri
Generatorvej 2S
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1165
Fax: 4439 1174

E-mail: vask@cfd.dk

EAN: 5798008696176

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Faglig konsulent

Hanne Kjempff
Tlf.: 4439 1161
E-mail: hkj@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning