Spring til indhold
På billedet ser du en bunke håndklæder, som er lagt sammen og en krop, der står lige bagved iført hvide arbejdsbukser.

Beskyttet beskæftigelse - Søborg

Døves Vaskeri er et større, moderne industrivaskeri, der har tilbud om beskyttet beskæftigelse inden for service, produktion og kontor til borgere, som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab.

Vaskeriet tilbyder et realistisk arbejdsmiljø til borgere med særlig behov for støtte i deres beskæftigelse på grund af nedsat funktionsevne – psykisk og/eller fysisk.

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse er oprettet efter lov om social service §103. Der er pt. 21 beskyttede pladser, og dagsprisen i 2024 er 832 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Der opkræves takst 366 dage om året.

Formålet er at give brugeren en arbejdsidentitet

Udover vaskeriet er der mulighed for at arbejde i Café Keller og i den tekniske afdeling – Servicehuset – der blandt andet står for vedligeholdelse af udendørsarealerne.

Arbejdet på Døves Vaskeri tilrettelægges, så der tages individuelle hensyn til den enkelte borgers evner og ønsker.

Målet er, at borgerne opnår en arbejdsidentitet i kraft af et meningsfyldt, overkommeligt og succesfyldt arbejde.

Arbejdstilbud - Søborg

Døves Vaskeri, café og serviceområder tilbyder beskyttet beskæftigelse og erhvervsafklaring til voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab samt andre funktionsnedsættelser.

To gange om ugen er der pausegymnastik for alle ansatte på vaskeriet. Derudover tilbydes brugerne fysioterapi efter individuelt tilrettelagte træningsforløb.

Der er arbejdstilbud inden for følgende serviceområder:

Vaskeri

I vaskeriet oplæres brugerne i presning, rulning, sammenlægning af linned og beklædning og pakning og klargøring af rent tøj til distribution.

Café Keller

Brugerne er med til at tilberede varm mad, salater, smørrebrød, bagværk og kager. Desuden oplæres de i rengøring, herunder rengøringsplaner og hygiejneregler.

Kørsel

Arbejdsopgaverne på dette område tilbyder meget brede muligheder for brugernes udvikling af kompetencer. Brugere opnår erfaring med funktionen som chauffør, pakning og levering af varer samt kundebetjening.

Udehold

Arbejdsopgaverne giver erfaring med små og lette maskiner inden for vedligeholdelse af udendørsarealer og havebrug.

Servicehus

I den tekniske afdeling - Servicehuset - opnår brugerne erfaring som medhjælper i vedligeholdelsesafdelingen. Brugerne stifter bekendtskab med en række håndværksmæssige områder.

It-skrot

På værkstedet arbejdes der med at adskille, sortere og demontere elektronik med henblik på at kunne genvinde de forskellige dele samt få viden om miljø og genvinding.

It-værksted

På IT Værksted tilrettelægges aktiviteterne, som består af både teoretisk og praktisk læring, ud fra den enkeltes ønsker og kompetencer. Der arbejdes med grafisk produktion, badges, video og foto. IT Værksted vedligeholder også vores sociale medie PSO-borger.

IKT Kursuscenter

IKT Kursuscenter har til formål at give borgere, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab mulighed for forskellige ikt-læringsforløb. Her tilbydes undervisning i en bred vifte af IT-værktøjer, programmer, software og borgernære løsninger som digital postkasse, e-boks, NemID og lignende.


Kontakt

Døves Vaskeri
Generatorvej 2S
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1165
E-mail: vask@cfd.dk

EAN: 5798008696176

Åbningstider: mandag-torsdag 7.30-14.30, fredag 7.30-14.00

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Teamleder
Lars Lange
Tlf.: 4439 1170
E-mail: lla@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjorth Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 11 61
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Pædagogisk konsulent

Marianne Pejtersen
Tlf.: 4439 1166
Mobil: 5139 7090
E-mail: mp@cfd.dk

Video om Dagtilbud Søborg

Tilsynsrapport

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning