Spring til indhold
En mand og en kvinde kigger lige ind i kameraet. De er ved at lægge håndklæder sammen.

Beskyttet beskæftigelse - Søborg

Døves Vaskeri er et større, moderne industrivaskeri, der har tilbud om beskyttet beskæftigelse inden for service, produktion og kontor til borgere, som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab.

Vaskeriet tilbyder et realistisk arbejdsmiljø til borgere med særlig behov for støtte i deres beskæftigelse på grund af nedsat funktionsevne – psykisk og/eller fysisk.

Formålet er at give brugeren en arbejdsidentitet

Udover vaskeriet er der mulighed for at arbejde i Café Keller og i den tekniske afdeling – Servicehuset – der blandt andet står for vedligeholdelse af udendørsarealerne.

Arbejdet på Døves Vaskeri tilrettelægges, så der tages individuelle hensyn til den enkelte borgers evner og ønsker.

Målet er, at borgerne opnår en arbejdsidentitet i kraft af et meningsfyldt, overkommeligt og succesfyldt arbejde.

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse er oprettet efter Lov om social service §103.

Der er pt. 21 beskyttede pladser, og dagsprisen i 2021 er 761 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Der opkræves takst 365 dage om året.


Kontakt

Døves Vaskeri
Generatorvej 2S
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1165
Fax: 4439 1174
E-mail: vask@cfd.dk

EAN: 5798008696176

Åbningstider: mandag-torsdag 7.30-15.00, fredag 7.30-14.30

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Anne Raun
Tlf.: 4439 1167
E-mail: ar@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjort Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 11 61
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.