Spring til indhold
En kvinde i arbejdstøl tømmer en spand med æbler ned i en trillebør. Hun står blandt gamle æbletræer.

Beskyttet beskæftigelse - Nyborg

Værkstedet Skaboeshus tilbud om beskyttet beskæftigelse ydes efter Lov om social service §103.  

Målgruppens er personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab og særlige behov som følge af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller andre problemstillinger. 

Pt. er der tilknyttet 40 brugere i de tre tilbud i alderen 18-55 år. 

Håndværk og pædagogik

Værkstedet Skaboeshus er et aktivitets- og samværstilbud med syv forskellige linjer: økolandbrug, brændeproduktion, gårdbutik med kreativt værksted, intern café og køkkenlære, træværksted, it og skrot og væksthus, park og anlæg. I beskyttede omgivelser tager vi udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og ressourcer.

Med en håndværksmæssig tilgang til det pædagogiske arbejde, skaber vi et miljø, der giver brugerne mulighed for at udvikle sig personligt og få et indholdsrigt arbejds- og hverdagsliv.

Vi prioriterer det sociale samspil imellem brugerne, og der er gode muligheder  for netværksdannelse på flere niveauer.

Der afholdes sommerfest, julefrokost, julestue og deltages i diverse markeder og arrangementer.

Aktiviteter

Aktiviteterne i tilbuddet om beskyttet beskæftigelse på Skaboeshus tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og kompetencer. 

Skaboeshus' dagtilbuds, som udover beskyttet beskæftigelse tæller aktivitet og samvær samt STU, samarbejder tæt om aktiviteterne.

Skaboeshus har i alt otte linjer, hvor der er mulighed for teoretisk og praktisk læring:

  • Landbrug
  • Skovarbejde
  • Væksthus, park og anlæg
  • Kreativt værksted og glas
  • Butikslære
  • Køkkenlære
  • Træværksted
  • Computer, IT og web-shop

Personale

Vi er et team på 16 medarbejdere bestående af både døve og hørende med en høj faglig viden. Alle har som udgangspunkt en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund og nogle en neuropædagogisk efteruddannelse samt andre specifikke uddannelser. 

Dagsprisen for 2024 er 869 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Der opkræves takst 366 dage om året.


Kontakt

Værkstedet Skaboeshus
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg

Tlf.: 4439 1338
Mobil: 2165 5680

Andre telefonnumre:

Café: 4439 1337
Butik: 4439 1339
It/skrot: 4439 1340
Træværksted: 4439 1341
Maskinhus: 4439 1342

EAN: 5798008695599

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk

Daglig leder 
Susanne Eriksen
Tlf.: 5139 7077
E-mail: ser@cfd.dk

Hovednummer: 4439 1330

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning