Spring til indhold
På billedet ser man overkroppen af en kvinde, der er ved at lægge håndklæder sammen på et bord.

Erhvervsafklaring - Søborg

Målgruppen for tilbuddet om erhvervsafklaring på Døves Vaskeri, i caféen og på serviceområder er borgere, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab og som oftest andre funktionsnedsættelser. Derudover har de brug for en afklaring i forhold til fremtidsmulighederne på arbejdsmarkedet.

Tilbuddet er oprettet efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 57, 91 og 112.

Dagsprisen for 2024 er 832 kr. inkl. indirekte moms*.

Der opkræves takst 366 dage om året.


Kontakt

Døves Vaskeri
Generatorvej 2S
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1165
Fax: 4439 1174

E-mail: vask@cfd.dk

EAN: 5798008696176

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Lars Lange
Tlf.: 4439 1170
E-mail: lla@cfd.dk

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning