Spring til indhold
På billedet ser man et udsnit af et vævet tæppe i gule og blå farver.

Aktivitet og samvær – Søborg

Døves Aktivitetscenter er et dagtilbud tilpasset den enkelte borger, hvor al kommunikation tager udgangspunkt i tegnsprog.

Målgruppen er borgere, der er døve, døvblinde eller af andre årsager profiterer af at være i et visuelt tegnsprogsmiljø, og som har yderligere psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne.

21 medarbejdere

Vi er et team på 21 døve og hørende medarbejdere. Alle har en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund. Flere har endvidere en neuropædagogisk efteruddannelse eller anden efteruddannelse.

Døves Aktivitetscenter er desuden uddannelsessted for kommende socialpædagoger.

Kørselsordning

På det samlede dagområde i Søborg har vi egen borgerkørsel, og vi kan derfor tilbyde at hente og bringe borgerne.

Kørsel aftales i forbindelse med visitationen til Døves Aktivitetscenter.

Døves Aktivitetscenter er oprettet efter §104 i Lov om social service. 

Vi har 47 pladser, og dagsprisen i 2021 er 761 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Der opkræves takst 365 dage om året.


Kontakt

Døves Aktivitetscenter
Generatorvej 2 M
2860 Søborg

Tlf. kontor: 4439 1160
Tlf. 1. sal: 4439 1161
Tlf. kreagruppen: 4439 1162
Social- og samværsgruppen: 4439 1142
Produktionsgruppen: 4439 1142
Skype: ac-vaerkstedshal

E-mail: ac@cfd.dk

EAN: 5798008696183

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Birgitte Green
Tlf.: 4439 1142
E-mail: bga@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjort Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 1161
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Tilsynsrapport

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.