Spring til indhold
På billedet ser man et udsnit af et vævet tæppe i gule og blå farver.

Aktivitet og samvær – Søborg

Døves Aktivitetscenter er et dagtilbud tilpasset den enkelte borger, hvor al kommunikation tager udgangspunkt i tegnsprog.

Målgruppen er borgere, der er døve, døvblinde eller af andre årsager profiterer af at være i et visuelt tegnsprogsmiljø, og som har yderligere psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne.

I gruppen af medarbejdere er der både døve og hørende. Alle har en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund. Flere har endvidere en neuropædagogisk efteruddannelse eller anden efteruddannelse.

Døves Aktivitetscenter er desuden uddannelsessted for kommende socialpædagoger.

Kørselsordning

På det samlede dagområde i Søborg har vi egen borgerkørsel, og vi kan derfor tilbyde at hente og bringe borgerne.

Kørsel aftales i forbindelse med visitationen til Døves Aktivitetscenter.

Døves Aktivitetscenter er oprettet efter §104 i lov om social service. Vi har 47 pladser, og dagsprisen i 2024 er 832 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Der opkræves takst 366 dage om året.

Aktiviteter

Døves Aktivitetscenter tilbyder aktivitet, socialt samvær og beskæftigelse. Det giver borgerne mulighed for at udvikle deres tegnsprog, kommunikative evner, medbestemmelse og sociale kompetencer, hvilket i sidste ende skaber selvværd og livskvalitet for borgerne.

På Døves Aktivitetscenter kan borgerne opøve færdigheder i at udtrykke deres mening, holdninger, krav, ønsker og drømme til livet.

Borgerne vælger selv deres aktiviteter og arbejde inden for fire forskellige beskæftigelsesgrupper:

  • Kreagruppen, som har fokus på sanseintegration og udeliv
  • Social- og Samværsgruppen som har fokus på udvikling af sociale og kommunikative kompetencer
  • Produktionsgruppen som har fokus på at fremstille produkter ved vævning, syning, arbejde i glas m.m. Produkterne sælges på vores årlige julebasar
  • Guldgruppen, som har fokus på nærvær, sanseintegration og socialt samvær.

Al kommunikation på Døves Aktivitetscenter tager udgangspunkt i tegnsprog.

Læs mere om aktiviteter og brugerindflydelse på Døves Aktivitetscenter her (pdf)


Kontakt

Døves Aktivitetscenter
Generatorvej 2 M
2860 Søborg

Tlf. kontor: 4439 1168
Tlf. 1. sal: 4439 1160
Tlf. kreagruppen: 4439 1162
Social- og samværsgruppen: 4439 1142
Produktionsgruppen: 4439 1142
Guldgruppen: 4439 1164

Skype: ac-vaerkstedshal

E-mail: ac@cfd.dk

EAN: 5798008696183

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Camilla Corell Jørgensen
Tlf.: 4439 1168
E-mail: ccj@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjorth Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 1161
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Pædagogisk konsulent

Marianne Pejtersen
Tlf.: 4439 1166
Mobil: 5139 7090
E-mail: mp@cfd.dk

Video om Dagtilbud Søborg

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning