Spring til indhold
En ung spastisk mand griner ind i kameraet. Han sidder sammen med en anden mand på en terrasse med grønne træer i baggrunden.

Brugerindflydelse - Døves Aktivitetscenter

Borgerne på Døves Aktivitetscenter har alle medbestemmelse og er med til at planlægge, hvordan deres dag skal se ud. På ugentlige gruppemøder kan borgerne komme med forslag til aktiviteter og være med i beslutningsprocessen. 

Grupperne fokuserer særligt på, at borgerne selvstændigt vælger en aktivitet. Medarbejderne arbejder i teams sammen med den enkelte borger, hvor der er fokus på at optimere kommunikationen og den individuelle formåen til at bestemme selv.

BrugerUdviklingsSamtaler

Hvert år afholdes et individuelt tilpasset interview på baggrund af en interviewguide med henblik på at afdække borgerens forudsætninger, ønsker og behov for sit arbejdsliv.

Samtidig laver vi en afdækning af borgerens ønsker for kommunikation med medarbejderne.

Brugerrådet

I Brugerrådet sidder ni borgerrepræsentanter, hvoraf en er formand. Beslutninger på mødet optages på video, som efterfølgende kan ses af alle. Formanden er altid med til jobsamtaler, når der skal ansættes nye medarbejdere på Døves Aktivitetscenter.

Desuden er der fælles informationsmøde en gang om ugen for alle borgere.

Læs mere om aktiviteter og brugerindflydelse på Døve Aktivitetscenter her (pdf)

Ledelse

Virksomhedsleder
Karen Riise
Tlf.: 4439 1160
E-mail: kr@cfd.dk

Daglig leder
Camilla Corell Jørgensen
Tlf.: 4439 1168
E-mail: ccj@cfd.dk

Faglig konsulent

Jane Hjorth Friis-Rasmussen
Tlf.: 4439 1161
Mobil: 5139 7099
E-mail: jhf@cfd.dk

Pædagogisk konsulent

Marianne Pejtersen
Tlf.: 4439 1166
Mobil: 5139 7090
E-mail: mp@cfd.dk

Video om Dagtilbud Søborg

Dagtilbud Søborg

Dagtilbuddene i Søborg er samlet organisatorisk i "Dagområdet - beskæftigelse, aktivitet og læring"

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning