Spring til indhold
Et skrivebord med computerskærm og -tastatur og en hånd, der er ved at tage telefonen i forgrunden.

VISITATION

CFD's socialrådgiver koordinerer indstillingerne til de sociale tilbud på CFD. 

I forbindelse med anvisning af en plads, har CFD's socialrådgiver ligeledes kontakten til borgeren og koordinerer introduktion til og/eller indflytning i CFD's tilbud i samarbejde med de relevante interne samarbejdspartnere. 

Socialrådgiveren og den pædagogfaglige konsulent yder gerne råd og vejledning i forbindelse med visitation.

Anmodninger sendes til CFD

Anmodning om indstilling til CFD's døgn- eller dagtilbud sendes per post eller som sikker mail: 

CFD
Socialrådgiver Lisbet Farum Jensen
Oktobervej 22A
2860 Søborg

E-mail: lfj@cfd.dk

Husk at vedlægge/vedhæfte relevante dokumenter som eksempelvis bestilling, social handleplan og funktionsevnevurdering.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning