Spring til indhold
Ung kvinde står foran opslagstavle med information om dagens indhold

pædagogfaglig konsulent

Den pædagogfaglige konsulents overordnede opgave er at være med til at fastholde og videreudvikle Sociale Tilbuds faglighed i forhold til vores målgrupper.

Det sker i samarbejde med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere.

Opgaver, som den pædagogfaglige konsulent varetager, kan være:

  • at samarbejde og koordinere den faglige indsats på CFD's sociale tilbud
  • at samarbejde med kolleger på CFD - for eksempel i forhold til visitation
  • at deltage i faglig vejledning og sparring af ledere og medarbejdere på tilbuddene
  • at arbejde med dokumentation til kommunerne/Socialtilsynet
  • at indsamle erfaringer fra det socialpædagogiske arbejdsfelt
  • at planlægge temadage og efteruddannelse
  • at deltage og bidrage ved målgruppe- og prognoseudredning
  • at besvare henvendelser fra borgere, kommuner og andre interessenter
  • at være tovholder og igangsætter på projekter
  • at være i direkte dialog med borgergrupper.

Konsulenten behersker tegnsprog og kommunikerer direkte med borgerne.

Kontakt

Pædagogfaglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning