Ung kvinde står foran opslagstavle med information om dagens indhold

pædagogfaglig konsulent

Den pædagogfaglige konsulents overordnede opgave er at være med til at fastholde og videreudvikle Sociale Tilbuds faglighed i forhold til vores målgrupper.

Det sker i samarbejde med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere.

Opgaver, som den pædagogfaglige konsulent varetager, kan være:

  • at samarbejde og koordinere den faglige indsats på CFD's sociale tilbud
  • at samarbejde med kolleger på CFD - for eksempel i forhold til visitation
  • at deltage i faglig vejledning og sparring af ledere og medarbejdere på tilbuddene
  • at arbejde med dokumentation til kommunerne/Socialtilsynet
  • at indsamle erfaringer fra det socialpædagogiske arbejdsfelt
  • at planlægge temadage og efteruddannelse
  • at deltage og bidrage ved målgruppe- og prognoseudredning
  • at besvare henvendelser fra borgere, kommuner og andre interessenter
  • at være tovholder og igangsætter på projekter
  • at være i direkte dialog med borgergrupper.

Konsulenten behersker tegnsprog og kommunikerer direkte med borgerne.

Kontakt

Pædagogfaglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.