Spring til indhold
Bord med puslespilbrikker og samtalekort

psykolog 

Psykologen i Tværfagligt Team yder psykologisk bistand, supervision m.m. til personale og borgere på CFD.

Hun arbejder tæt sammen med CFD's tegnsprogstolke og tegnsprogskonsulenter i kontakten med borgere, der er døve eller døvblinde.

 

Ledelse

Teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

Kontakt

Psykolog
Litte Due Frehr
Tlf. 4439 1155
E-mail: ldf@cfd.dk

Alle henvendelser behandles fuldt fortroligt.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning