Spring til indhold
Bord med puslespilbrikker og samtalekort

Psykolog

Psykologen i CFD's Sociale Tilbud er autoriseret, specialist- og supervisoruddannet, ifølge retningslinjerne fra Socialministeriet og Dansk Psykologforening, og har yderligere kvalifikationer og specialviden om døve og døvblinde mennesker, om sprogtilegnelse og kommunikationshandicaps samt handicapforståelse. 

Psykologen har, udover almene psykologiske tests, også særligt undersøgelsesmateriale, som specifikt er rettet mod personer med sansetab.

Tværgående funktion

Psykologen har tværgående funktion i forhold til alle virksomheder under Sociale Tilbud, og blandt opgaverne er

 • at fungere som klinisk konsulent overfor pædagogisk personale, der arbejder med mennesker, der er døve eller døvblinde og har yderligere funktionsnedsættelser
 • at bistå ved visitation og udarbejdelse af behandlingsplaner
 • at bidrage til specialpædagogiske projekter vedr. tilpasning af pædagogisk behandling og miljøterapi målrettet personer med specifikke problemstillinger
 • at yde supervision, sparring og vejledning til CFD's enkelte virksomheder
 • at tilrettelægge og følge behandlingstiltag, som varetages af pædagogisk personale på CFD's virksomheder - herunder samarbejde med den specialiserede funktion for Døvepsykiatri ved Psykiatrisk Center Ballerup
 • at indgå i erfaringsindsamling og vidensdeling om døve og døvblinde mennesker - såvel nationalt som internationalt.

Psykologen står desuden for intern opkvalificering samt tilrettelæggelse af relevant efteruddannelse af CFD's pædagogiske personale, i forbindelse med psykologiske og psykiatriske følger af døvhed, døvblindhed eller betydeligt høretab.

Forældrekompetenceundersøgelse

Psykologen i CFD's Sociale Tilbud kan, i særlige tilfælde, foretage forældrekompetenceundersøgelse (FKU) med familier, hvor et alvorligt høre- og/eller synstab skaber behov for  undersøgelse udført med faglig specialviden og hensyn til individuelt handicap. 

Psykologen kan foretage udredning af børn, forældre og gravide, ud fra Socialministeriets retningslinjer, som en del af kommunal børnefaglig undersøgelse. 

En FKU kan blandt andet indeholde   

 • udredning på tegnsprog
 • afklaring af tegnsprogskompetence
 • psykologisk undersøgelse – kognitiv, neuropsykologisk og personlighedsmæssig
 • afdækning af relationsformåen, sociale forventninger og mentaliseringsevne
 • psykopatologisk og differentialdiagnostisk vurdering
 • udarbejdelse af skriftlig erklæring til brug for iværksat børnefaglig undersøgelse.

Psykologen arbejder tæt sammen med CFD's tegnsprogskonsulenter, ligesom der er etableret formaliseret samarbejde med en psykolog, med tegnsprog som modersmål, der efter behov bistår i forbindelse med udarbejdelse af FKU. 

Honorering for FKU forhandles direkte med psykologen, som selv visiterer. Der bedes om kommunalt betalingstilsagn, inden FKU kan iværksættes.

Ledelse

Teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

Kontakt

Psykolog
Litte Due Frehr
Tlf. 4439 1155
Mobil: 2223 9869
Sikker mail: ldf@cfd.dk

Alle henvendelser behandles fuldt fortroligt.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning