Spring til indhold
Opslagstavle med billeder af det menneskelige skelet

fysioterapeuter

CFD's to fysioterapeuter tilbyder behandling til borgere, der er tilknyttet CFD's sociale tilbud, og som af forskellige grunde ikke kan modtage fysioterapi i kommunalt eller privat regi.

Det betyder, at borgerne møder fysioterapeuterne i kendte og trygge rammer.  Og eftersom begge fysioterapeuter behersker tegnsprog, kan de og borgerne kommunikere direkte på tegnsprog.

Den fysioterapeutiske behandling har tre mål:
  • at sikre optimal fysisk formåen for den enkelte borger
  • at forhale fremtidig funktionsnedsættelse
  • at forebygge borgernes eventuelle fysiske begrænsninger, når de deltager i almene dagligdags gøremål.

Fysioterapeuterne samarbejder tæt med de medarbejdere, der til dagligt er sammen med borgerne i deres dag- eller døgntilbud.

Det skaber en helhedsorienteret tilgang til borgernes sundhed og trivsel.

Desuden yder fysioterapeuterne rådgivning og vejledning til ansatte i CFD's Sociale Tilbud i forbindelse med forflytning, hensigtsmæssig boligindretning, hjælpemidler m.m.

Ledelse

Teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

Kontakt

Fysioterapeut
Nina Sophie Rudolph
Tlf.: 4439 1149
E-mail: nsr@cfd.dk

Fysioterapeut
Rie Lander Holstein
Tlf.: 4439 1149
E-mail: rhi@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning