Spring til indhold
Mapper på en reol

socialrådgiver

Socialrådgiveren yder råd og vejledning i socialretslige spørgsmål, primært til CFD's sociale tilbud.

Socialrådgiverens arbejdsopgaver er blandt andet:

  • koordination af dag- og døgnpladser
  • visitation
  • kontakt til kommuner
  • socialfaglig rådgivning til borgere og medarbejdere
  • ansøgninger om individuel støtte/personlige hjælpemidler
  • deltagelse i handleplansmøder
  • drøftelse af takster.

Socialrådgiveren behersker tegnsprog og kommunikerer direkte med borgerne.

Ledelse

Teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

Kontakt

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
E-mail: lfj@cfd.dk

Mail kan sendes som sikker mail.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning