Spring til indhold
Foto af Sus og Karen Riise, som begge smiler til kameraet.

19-02-2024  |  Artikel: Her er brugerne med til at ansætte personalet

I denne artikel fortæller Sus, som er bruger på CFD's dagtilbud i Søborg, og Karen Riise, som er virksomhedsleder, om da Sus var med til at ansætte den nye daglige leder.

Da Døves Aktivitetscenter (AC), som er et af CFD’s dagtilbud i Søborg, skulle have ny daglig leder sidste år, blev der nedsat et ansættelsesudvalg på fem personer. En af dem var Sus som repræsentant for brugerne på AC.

Sus synes, at det er meget vigtigt, at brugerne bliver inddraget i de beslutninger, der skal tages: ”Jeg kunne rigtig godt lide at være med til at ansætte den nye leder. Vi skal også være med og have indflydelse. Det er ikke kun pædagogerne, der skal bestemme,” siger Sus. Derfor har hun også tidligere været en del af brugerrådet på AC. 

Og Karen Riise, som er virksomhedsleder på Dagtilbud Søborg, er enig: ”Her på dagområdet har vi gennem mange år haft brugerrepræsentanter med til ansættelsessamtaler. Det er centralt for os, at brugerne bliver inddraget og har medbestemmelse. Sådan er det også med vores brugerråd, hvor beslutninger om dagligdagen på AC bliver taget på demokratisk vis.”

I artiklen ”Her er brugerne med til at ansætte personalet” fortæller Sus og Riise mere om, hvordan det gik, da Sus var med til at ansætte en ny daglig leder på AC. 

Læs artiklen her.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning