Spring til indhold
FN's verdensmål

24-01-2023  |  Strategien lever

Verdensmål #3, der handler om sundhed og trivsel, er for alvor blevet foldet ud i CFD i de forgangne to år.

Særligt borgernes sundhed og trivsel har optaget os i vores interne arbejde med FN’s verdensmål, som danner grundlag for strategiplanen for 2021-2025: Udsyn, hensyn, fremsyn.

Da vi i CFD tilbage i 2020 besluttede, at det strategiske fokus for 2021-2025 skulle være baseret på seks af FN’s i alt 17 verdensmål, besluttede vi samtidigt, at arbejdet med strategien skulle være håndgribeligt og direkte koblet op på det socialfaglige arbejde, som medarbejderne hver dag leverer i vores forskellige tilbud. 

Strategien skulle med andre ord være nærværende og leve i dagligdagen i CFD. Derfor blev der til de seks valgte verdensmål formuleret og koblet konkrete indsatsområder til inspiration. Strategien med sit pift af visioner og drømmer skulle have ben at gå på.

Lokale processer med central coaching

En midtvejsevaluering viser, at vi er lykkes med at få medarbejderne engageret i strategiarbejdet. Med hjælp fra CFD’s tværgående udviklingskonsulenter har det været nemt at være fælles om og komme godt fra start. 

”Strategikassen hedder ”Fra plan til virkelighed”. Den indeholder et helt kit med vejledning, skabeloner og inspirationskort til CFD’s forskellige tilbud, så de lokalt kan arbejde med strategiplanen. Arbejdet kan tage udgangspunkt i en borgervinkel eller i en medarbejdervinkel,” forklarer udviklingskonsulent Kirsten van der Poel. 

De tværgående udviklingskonsulenter har faciliteret strategiarbejdet for 64% af CFD’s enheder. 36% af enhederne har selv lokalt fulgt vejledningen til strategikassen eller valgt dele af den ud til brug. Der er også tilfælde, hvor der lokalt først er indhentet coaching hos de tværgående udviklingskonsulenter. Til arbejdet ude lokalt har der således været opbakning fra tværgående udviklingskonsulenter, som har udviklet strategikassen.

”Formålet er at udbrede strategien og motivere og engagere ledere og medarbejdere på hele CFD i strategiens visioner. Det er grundlaget for at skabe lokale, konkrete strategitiltag,” siger udviklingskonsulent Anette Gramstrup. 

En strategi skal føre til handling

Direktør i CFD, Kurt Faber-Carlsen, er ganske godt tilfreds med, at hele organisationen har taget arbejdet med strategien til sig. 

Han ser det som et tegn på, at setup’et: FN’s verdensmål, en tydelige kobling mellem strategi og hverdag, håndgribelige produkter i form af inspirationskataloget og strategikassen samt muligheden for coaching og sparring med tværgående udviklingskonsulenter, var det rigtige.

”Jeg har i mit efterhånden lange arbejdsliv, både som medarbejder i det direkte arbejde med kerneydelserne og som leder på det mere strategiske niveau, arbejdet med mange forskellige strategier, mål- og rammestyringskoncepter, virksomhedsplaner og langsigtede forretningsplaner uden, at de for alvor kom til at leve blandt alle medarbejdere. Derfor er det ekstra vildt at opleve, hvordan en tydelig strategiplan baseret på noget så vigtigt som verdensmålene, der anviser retning for en bæredygtig verden, er blevet en del af det konkrete arbejde i hverdagen for alle i CFD,” siger han.

Sundhed og trivsel topscorer

Muligheden for at arbejde med de forskellige verdensmål ud fra en borgervinkel eller medarbejdervinkel viser en forskellig interesse. Fokus har således varieret fra verdensmål til verdensmål. 

Borgervinklen har været størst på verdensmål #3 Sundhed og trivsel samt på #10 Mindre ulighed og #12 Ansvarligt forbrug og produktion. 

Medarbejdervinklen har givet det største fokus på verdensmål #4 Kvalitetsuddannelse, #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, #10 Mindre ulighed og #12Ansvarligt forbrug og produktion.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning