Spring til indhold
Fire studerende sidder med orange tusser og et stort stykke papir imellem sig, som de skriver på.

05-05-2021  |  Gæstebloggere om studielivet

Tre unge gæstebloggere vil fortælle om deres liv som studerende med betydeligt høretab. Du kan følge deres glæder og udfordringer på Facebook fra den 5. maj af og de efterfølgende to onsdage.
Som studerende med et betydeligt høretab kan man hurtigt komme til at mangle en at spejle sig i på en videregående uddannelse. Det kan have betydning for, hvordan man fungerer i dagligdagen og hvilket overskud man har med sig – både fagligt og socialt.

Socialt og fagligt

”Som rådgiver for personer med betydeligt høretab sidder jeg ofte over for unge, der har brug for strategier for at kommer godt igennem dagen på studiet, både hvad det faglige angår og hvad det sociale angår,” fortæller Marie Sjølund.

Hun peger på, at det kan være vidt forskellige strategier, som de unge skal benytte sig af afhængig af den arena, som de befinder sig i.

”Jeg kan som rådgiver hjælpe dem med at finde frem til, hvilke muligheder der er for at få særlig støtte, når man som studerende har et betydeligt høretab. Måske har man de brug for sekretærbistand til at tage noter, måske er det de tekniske hjælpemidler og underviseren, der skal parres.”

På det sociale område oplever Marie Sjølund, at de studerende udtrættes efter en lang dag på studiet og de derfor kan føle, at de bliver koblet fra det sociale liv.

Her tager hun ofte en snak med den unge om, hvordan og hvad han eller hun kan melde ud til de andre om årsagen til det skiftende engagement.

Læs de unges fortællinger her:  – den første kommer den 5.5., den næste den 12.5. og den foreløbig sidste den 19.5.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning