Spring til indhold
Mand sidder ved bord og kigger i reklameblade.

Autisme - Søborg

CFD's autismetilbud i Søborg hedder Unohuset. Det er et døgntilbud, som er tilpasset voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab foruden diagnoser inden for autismespektret eller med CHARGE syndrom.

Tilbuddet blev oprettet i 1986 og er et botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Unohuset har 12 pladser.

Døgnprisen for 2024 er 3.984 kr. inkl. indirekte moms*.

Alle takster beregnes på 366 dage.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Fysiske rammer

De fysiske rammer i og omkring Unohuset giver plads til beboerne. Det er vigtigt, at de hver især kan trives med deres forskellige behov og ønsker.

Unohuset består af tre huse med fire beboere i hver sin lejlighed. Hver lejlighed er på 38 m2 med eget tekøkken samt bad og toilet. Samarbejdet mellem de tre huse er meget tæt, og husene fungerer derfor i praksis som én fælles enhed.

Have med plads til alle

Unohusets bygninger er omgivet af en have, som er blevet til i samarbejde med beboerne. De var inddraget i planlægningsfasen og - i det omfang de kunne og havde lyst - i selve anlægningen af haven. I dag bidrager beboerne fortsat med at holde haven, hvor der er bede, en stor rummelig terrasse og plantekummer med blomster og krydderurter.

Hverdagsliv

Målet med hverdagens aktiviteter i Unohuset er at skabe størst mulig livskvalitet for det enkelte menneske. Det er vigtigt for alle beboerne i Unohuset, at deres hverdag har en fast tilbagevendende struktur. Det gør deres liv med autisme lettere og mere trygt.

Alle beboere planlægger deres hverdag sammen med medarbejderne. Flere af beboerne benytter sig af et af CFD's dagtilbud i Søborg.

Der holdes fællesmøder og/eller individuelle møder med beboerne, hvor den kommende uge planlægges.

Deltagelse og medbestemmelse

Hverdagen i Unohuset består af dagligdags aktiviteter som indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring. Ved at deltage i hverdagens daglige gøremål får beboerne mulighed for at have indflydelse og være medbestemmende i eget liv.

Aktiviteter uden for huset

En fast aktivitet er motion. Det kan være løb, svømning, cykling og gåture. Nogle beboere kan færdes på egen hånd, andre har behov for følgeskab til alle aktiviteter, der foregår udenfor huset. 

Vi har i direkte tilknytning til Unohuset en udendørs aktivitetspark, som beboerne kan være aktive i og hvor de kan træne for eksempel balance og muskelstyrke. Vi har også adgang til et indendørs træningshus.

Beboerne kommer desuden jævnligt på ferieture af forskellig karakter, oftest sommerhus i Danmark, men også for eksempel ski-, storby- eller badeferie.

Tæt samarbejde

I hverdagen har medarbejderne et godt og tæt samarbejde med de pårørende. Beboere, pårørende og medarbejdere holder for eksempel årligt et fælles møde med udflugt.

Unohusets medarbejdere ledsager borgerne ved hjemrejse til familie, når der er brug for det.


Kontakt

CFD
Oktobervej 24
2860 Søborg
 
Tlf. Hus 1: 4439 1180
Tlf. Hus 2: 4439 1181
Tlf. Hus 3: 4439 1183
 
E-mail: unohuset@cfd.dk

EAN: 5798008696169

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
E-mail: vb@cfd.dk

Daglig leder
Mette Præstmark Sørensen
Tlf.: 4439 1182
Mobil: 5139 7076
E-mail: mps@cfd.dk

Faglige artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning