Spring til indhold
Mand sidder ved bord og kigger i reklameblade.

Autisme - Søborg

CFD's autismetilbud i Søborg hedder Unohuset. Det er et døgntilbud, som er tilpasset voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab foruden diagnoser inden for autismespektret eller med CHARGE syndrom.

Tilbuddet blev oprettet i 1986 og er et botilbudslignende tilbud efter Almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter Lov om Social Service §85.

Unohuset har 12 pladser og serviceydelse til en enkelt borger i egen lejlighed.

Døgnprisen for 2021 er 3.712 kr. inkl. indirekte moms*.

Alle takster beregnes på 365 dage.

Se yderligere priser på tilbudsportalen


Kontakt

CFD
Oktobervej 24
2860 Søborg
 
Tlf. Hus 1: 4439 1180
Tlf. Hus 2: 4439 1181
Tlf. Hus 3: 4439 1183
 
E-mail: unohuset@cfd.dk

EAN: 5798008696169

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
E-mail: vb@cfd.dk

Daglig leder
Mette Præstmark Sørensen
Tlf.: 4439 1182
Mobil: 5139 7076
E-mail: mps@cfd.dk

Faglige artikler

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.