Spring til indhold
Ung mand står og kigger på billede på en info-skærm.

Funktionsnedsættelse - Søborg

Oktobervej 22, 26 og 28 er et døgntilbud henvendt til voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab og som har brug for særlig støtte.

Årsagen til behovet for særlig støtte kan være hjerneskade, psykiatriske problemer, autisme, fysiske funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning.

Oktobervej drives efter Lov om Social Service §107 og §108 samt Almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter Lov om Social Service § 85.

Tilbuddet består af 32 boliger fordelt på tre områder af CFD i Søborg.

Døgnprisen for 2021 er 2.923 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen


Kontakt

CFD
Oktobervej 22, 26 og 28
2860 Søborg
 
Tlf. O22: 4439 1125
Tlf. O26: 4439 1191
Tlf. O28: 4439 1195

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN Oktobervej 22: 5798008696152
EAN Oktobervej 26: 5798008696206
EAN Oktobervej 28: 5798008696213

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder 
Vibeke Bjarnarsson
Tlf.: 4439 1128
E-mail: vb@cfd.dk

Faglig leder 
Yvonne Johansen
Tlf.: 4439 1130
E-mail: yj@cfd.dk

Daglige ledere
Gitte Dissing Lausten
Tlf.: 2115 0035
E-mail: gil@cfd.dk

Hannah Louise Dahl
Tlf.: 2115 0039
E-mail: hal@cfd.dk

Annette Bregnhøj
Tlf.: 4016 8643
E-mail: abh@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.