Spring til indhold
En stor gruppe beboere står iført gule veste i CFD's aktivitetspark, hvor de er i gang med opvarmning. Der er også balloner.

Funktionsnedsættelse - Søborg

Oktobervej 22, 26 og 28 er et døgntilbud henvendt til voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab og som har brug for særlig støtte.

Årsagen til behovet for særlig støtte kan være hjerneskade, psykiatriske problemer, autisme, fysiske funktionsnedsættelser eller udviklingshæmning.

Oktobervej drives efter lov om social service §107 og §108 samt almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Tilbuddet består af 32 boliger fordelt på tre områder af CFD i Søborg.

Døgnprisen for 2024 er 3.137 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Fysiske rammer

Døgntilbuddets beboere er omgivet af moderne og lyse rammer. Deres boliger er moderne handicap- og ældrevenlige boliger med eget bad og toilet samt adgang til store fællesarealer som køkken, spise- og opholdsstue.

Boligerne er samlet i Boligselskabet Karvig.

Beboerne er lejere

CFD's fokus på modernisering af botilbud og ombygning til almene boliger betyder, at døve og døvblinde borgere nu er lejere – med egen lejekontrakt og samme rettigheder som andre lejere i Danmark.

Hverdagsliv

Hverdagen på Oktobervej tager udgangspunkt i en struktur, der er baseret på en normal dagligdag med hensyntagen til den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker.

De fleste beboere har et arbejdstilbud enten på Døves Aktivitetscenter eller Døves Vaskeri, som begge ligger på samme område som botilbuddet.

Enkelte har valgt ikke at benytte sig af et dagtilbud og opholder sig hjemme. De fleste beboere spiser sammen og holder af det sociale samvær.

Medarbejderne kan ledsage

Medarbejderne står til rådighed for praktisk ledsagelse til tandlæge, læge med mere. Desuden er det muligt at blive ledsaget til mere private formål som for eksempel besøg hos familien, cafébesøg eller indkøb af tøj og personlige fornødenheder.

Fælles begivenheder

Hver uge er der fælles begivenheder og aktiviteter som svømning, beboermøde, kulturarrangementer og weekendarrangementer. Derudover arrangeres årlige ferierejser i samarbejde med beboerne.

Der er en række aktiviteter og arrangementer på tværs af boligområderne på Oktobervej, som beboerne opmuntres til at indgå i.


Kontakt

CFD
Oktobervej 22, 26 og 28
2860 Søborg
 
Tlf. O22: 4439 1125
Tlf. O26: 4439 1191
Tlf. O28: 4439 1195

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN Oktobervej 22: 5798008696152
EAN Oktobervej 26: 5798008696206
EAN Oktobervej 28: 5798008696213

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder 
Vibeke Bjarnarsson
Tlf.: 4439 1128
E-mail: vb@cfd.dk

Faglig leder 
Yvonne Johansen
Tlf.: 4439 1130
E-mail: yj@cfd.dk

Daglige ledere
Hannah Louise Dahl
Tlf.: 2115 0039
E-mail: hal@cfd.dk

Steffen Miyakoshi Munch-Jensen
Tlf. 2223 2037
E-mail: smm@cfd.dk

Annette Bregnhøj
Tlf.: 4016 8643
E-mail: abh@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning