Spring til indhold

Musik og bevægelse, dans og kulørte lamper

Kreativiteten skal ind i dagligdagen! Det var det klare mål med udviklingsprojektet, der havde det fulde navn "Musik og bevægelse, dans og kulørte lamper" på CFD’s døgntilbud på Oktobervej. 

Pædagog John Villadsen blev gennem sit arbejde på CFD Oktobervej inspireret til projektet i forbindelse med en række fester, hvor han spillede både for og sammen med beboerne. Her oplevede han deres store glæde ved musikken og ved dans.

Projektet skulle derfor implementere en større kreativitet i forhold til musik og bevægelse i borgernes hverdag, og det skulle gøres gennem arbejdet med at producere en professionel musikvideo. Borgerne skulle selv spille og optræde, og videoen skulle produceres i samarbejde med professionelle.

Finansiering via CFD’s udviklingspulje

Midler til projektet kom fra CFD’s udviklingspulje, hvilket gjorde det muligt at foretage en lang række forskellige optagelser til den endelige musikvideo

Et par eksempler er optrædener fra festlige arrangementer på CFD, en fin og sjov optagelse fra Taastrup Kulturhus, hvor flere beboere fra de tre afdelinger på Oktobervej optrådte med slagtøj og dans og studieoptagelser med fem beboerne.

Happening med bornholmsk rytmeboks

Endnu et led i optagelserne til den endelige musikvideo blev en unik seance optaget på Bornholm. Her spillede en beboer trommer akkompagneret af John Villadsen, der spillede violin. De spillede på en 150 år gammel mølle, som Nationalmuseet har været med til at istandsætte.

Det spændende ved møllen er en gammel dieselmotor fra 1920’erne. Når den kommer i gang, ryster og vibrerer hele motorhuset, og på den måde fungerer motoren som rytmeboks for de to optrædende musikere – også kaldet Katastrofedrengene.

Projektets andet mål var gennem den færdige musikvideo at give alle interesserede i et indblik i døveverdenen. 

Musik, dans og sang er fortsat en del af hverdagen for borgerne på CFD, der har mulighed for at engagere sig i en række musikalske aktiviteter.

Projektperiode: Foråret 2013 til december 2013.

For yderligere oplysninger om projektet kontakt John Villadsen jovi@cfd.dk

Se videoen her.

Ledelse

Virksomhedsleder 
Martin Pedersen
Mobil: 2223 2080
E-mail: mape@cfd.dk

Daglig leder
Steffen Miyakoshi Munch-Jensen
Tlf. 2223 2037
E-mail: smm@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning