Spring til indhold
En ældre mand og en ældre kvinde studerer en potteplante sammen.

Pleje- og omsorgsbehov - Nærum

Egebækhus er et landsdækkende døgntilbud for voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov i et tegnsprogsmiljø.

Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service §107 og §108.  Der er i alt 24 pladser.

Døgnprisen for 2021 (§108) er 3.020 kr. 

Døgnprisen for 2021 (§107) – borgeren betaler selv forplejning med videre – er 3.775 kr.

Begge beløb er  inkl. indirekte moms*

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Se Egebækhus' præsentationsfolder.


Kontakt

Egebækhus
Egebækvej 159
2850 Nærum
 
Tlf.: 4439 1320
Fax: 4439 1324

E-mail: ege@cfd.dk

EAN: 5798008696138

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Conny Møller
Tlf.: 4439 1322
Mobil: 3055 8204
E-mail: coa@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.