Spring til indhold
To medarbejdere taler sammen på tegnsprog. En beboer sidder i sin kørestol med nakkestøtte og kigger på.

Pleje- og omsorgsbehov  Nærum

Egebækhus er et landsdækkende døgntilbud for voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov i et tegnsprogsmiljø.

Tilbuddet drives i henhold til lov om social service §107 og §108.  Der er i alt 24 pladser.

Døgnprisen for 2021 (§108) er 3.020 kr. Døgnprisen for 2021 (§107) – borgeren betaler selv forplejning med videre – er 3.775 kr.

Begge beløb er  inkl. indirekte moms*

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Fysiske rammer

Egebækhus blev etableret i 1964 og er siden renoveret, så alle boliger nu er moderne handicap- og plejevenlige med eget badeværelse.

I samarbejde med pårørende eller kontaktperson kan beboerne selv indrette og møblere deres boliger.

Der er flere fælles indendørs opholdsarealer, hvor beboerne har mulighed for både socialt samvær og diverse aktiviteter.

Egebækhus har egen sansehave

I direkte tilknytning til Egebækhus’ bygninger ligger en stor og rummelig sansehave med kuperet terræn og mange spændende områder.

Haven bliver brugt af både beboerne og deres pårørende.

Hverdagsliv

Beboerne tilrettelægger hverdagen sammen med den kontaktperson, de får tilknyttet, når de flytter ind på Egebækhus.

Aktiviteterne på Egebækhus foregår i dagcenteret, som også er åbent for borgere, der ikke bor på Egebækhus.

De fleste aktiviteter foregår i fællesskab  for både dagcentergæster og beboere.

Årets gang følges

Aktiviteterne på Egebækhus følger årets gang, ligesom højtiderne fejres på traditionel vis. Desuden holder Egebækhus gudstjeneste en gang om måneden.

Den første mandag i 9 af årets måneder afholdes Egetræf, hvor andre døve og døvblinde pensionister kan tilmelde sig og spise en god middag i samvær med beboerne.

Egebækhus samarbejder med familien og beboerens hjemkommune

Personalet på Egebækhus lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende og den enkelte beboers hjemkommune. Venner og pårørende er vigtige personer i beboernes liv og er til enhver tid meget velkomne i huset.

Fysioterapi, afspænding og fysisk aktivitet

Alle beboere på Egebækhus får tilbudt forskellige fysiske aktiviteter, både som led i særligt tilrettelagte træningsforløb og som ren oplevelse i samvær med andre.

Der er tilknyttet en fysioterapeut, som samarbejder med personalet om at styrke, genoptræne og vedligeholde beboernes fysiske funktioner og dermed deres generelle fysiske og psykiske tilstand.


Kontakt

Egebækhus
Egebækvej 159
2850 Nærum
 
Tlf.: 4439 1320
Fax: 4439 1324

E-mail: ege@cfd.dk

EAN: 5798008696138

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning