Spring til indhold
To medarbejdere taler sammen på tegnsprog. En beboer sidder i sin kørestol med nakkestøtte og kigger på.

Pleje- og omsorgsbehov  Nærum

Egebækhus er et landsdækkende døgntilbud for voksne og ældre døve og døvblinde med et omfattende fysisk, psykisk eller socialt pleje- og omsorgsbehov i et tegnsprogsmiljø.

Tilbuddet drives i henhold til lov om social service §107 og §108.  Der er i alt 24 pladser.

Døgnprisen for 2024 (§108) er 3.302 kr. Døgnprisen for 2024 (§107) – borgeren betaler selv forplejning med videre – er 4.127,50 kr.

Begge beløb er  inkl. indirekte moms*

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Fysiske rammer

Egebækhus blev etableret i 1964 og er siden renoveret, så alle boliger nu er handicap- og plejevenlige med eget badeværelse.

I samarbejde med pårørende eller kontaktperson kan beboerne selv indrette og møblere deres boliger.

Der er flere fælles indendørs opholdsarealer, hvor beboerne har mulighed for både socialt samvær og diverse aktiviteter.

Egebækhus har egen sansehave

I direkte tilknytning til Egebækhus’ bygninger ligger en stor og rummelig sansehave med kuperet terræn og mange spændende områder.

Haven bliver brugt af både beboerne og deres pårørende.

Hverdagsliv

Beboerne tilrettelægger hverdagen sammen med den kontaktperson, de får tilknyttet, når de flytter ind på Egebækhus.

Aktiviteterne på Egebækhus kan enten foregå i grupper eller individuelt.

Årets gang følges

Aktiviteterne på Egebækhus følger årets gang, ligesom højtiderne fejres på traditionel vis.

Egebækhus samarbejder med Døves Kirke om løbende afholdelse af gudstjenester i huset. Døves Kirke arrangerer også bankospil og foredrag på Egebækhus.

Egebækhus samarbejder med familien og beboerens hjemkommune

Personalet på Egebækhus lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende og den enkelte beboers hjemkommune. Venner og pårørende er vigtige personer i beboernes liv og er til enhver tid meget velkomne i huset.

Fysioterapi, afspænding og fysisk aktivitet

Alle beboere på Egebækhus får tilbudt forskellige fysiske aktiviteter, både som led i særligt tilrettelagte træningsforløb og som ren oplevelse i samvær med andre.

En gang om ugen kommer en fysioterapeut, som samarbejder med personalet om at styrke, genoptræne og vedligeholde beboernes fysiske funktioner og dermed deres generelle fysiske og psykiske tilstand.


Kontakt

Egebækhus
Egebækvej 159
2850 Nærum
 
Tlf.: 4439 1320
Fax: 4439 1324

E-mail: ege@cfd.dk

EAN: 5798008696138

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning