Spring til indhold
Undervisningslokale med en underviser og syv tilhørere.

11-09-2020  |  Fokus på demens og udviklingshæmning på CFD

Demens-erfagruppen består af otte pædagoger fra CFD's døgntilbud i Søborg. Den blev oprettet i 2019 for at fokusere på temaet "Demens hos personer, som er døve og har udviklingshæmning".

Hvordan opdages demens hos personer, der er døve og har udviklingshæmning? Hvordan stilles diagnosen? Hvad kan der gøres? Hvor får vi svar på vores spørgsmål? Hvordan arbejder vi bedst sammen om en beboer, der har fået konstateret demens? Hvordan udbreder vi vores viden til vores kollegaer?

Det var blandt de mange vigtige spørgsmål, som de otte pædagoger fra CFD's døgntilbud på Oktobervej ønskede at finde svar på, da de nedsatte en demens-erfagruppe i maj 2019.

Vanskeligt at opdage symptomerne 

Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange mennesker, der rammes af demens. Nogle undersøgelser peger på, at helt op imod 7,5 % af befolkningen over 65 år herhjemme har en demenssygdom.

Forekomsten af demens stiger kraftigt med alderen, men i sjældne tilfælde kan demens optræde hos personer helt nede omkring 40-årsalderen. 

Personer med udviklingshæmning kan få demens ligesom resten af befolkningen. Men hos personer, der i forvejen har en psykisk funktionsnedsættelse, kan det være vanskeligt at opdage demenssymptomerne tidligt i forløbet.

Derfor bliver det også svært at lave en målrettet socialpædagogisk indsats, så borgernes livskvalitet bevares bedst muligt på trods af demens.

Fastholde respekt og værdighed

Det var baggrunden for, at demensgruppen blev oprettet sidste år.

Annette Bregnhøj, pædagog og daglig leder i Hus 22 på CFD Oktobervej, var en af initiativtagerne til gruppen. Hun fortæller:

"Formålet med arbejdet i gruppen er at blive klogere, så vi kan fastholde respekten og værdigheden i beboernes dagligdag bedst muligt – også på trods af en demensdiagnose – og dermed retten til det gode liv."

Og hun fortsætter: 

"Vi har siden opstarten deltaget i et heldagskursus om demens og udviklingshæmning med udgangspunkt i neuropædagogikken. Vi har haft besøg af afdelingsledere fra plejecentre for at høre om deres erfaringer, og om hvordan de arbejder med demens. Vi havde en aftale om at besøge et demensplejecenter i foråret, men det blev desværre aflyst pga. corona-krisen."

Halv dags undervisning

Den seneste aktivitet i gruppen var et halvdagsmøde i onsdags, hvor deltagerne blev undervist af Charlotte Rugh, som er ergoterapeut og demenskoordinator i demenscentret Bakkegården, Gladsaxe Kommune.

Her fik deltagerne indblik i visionen og arbejdsmetoderne på Bakkegården, som blandt andet bygger på den engelske psykolog Tom Kitwoods teori og metode (som CFD's Egebækhus i øvrigt også arbejder ud fra). Den handler om de universelle behov, som også mennesker med demens har – og må have hjælp til at få opfyldt.

Og de hørte om Bakkegårdens samarbejde med pårørende, og om Eden Alternative-filosofien, som handler om at give livskvalitet til personer, der er nødt til at bo på institution og få hjælp. 

Demens-erfagruppen er i øvrigt bare en af flere erfagrupper, som er oprettet på initiativ af de daglige ledere på Oktobervej med henblik på udvikling og deling af viden. Blandt emnerne for de øvrige erfagrupper er medicin, neuropædagogik, Indikator/Bosted Sensum og alarmer. 

Hvis du vil vide mere om demens-erfagruppen, kan du kontakte Annette Bregnhøj på abh@cfd.dk.

Du kan læse mere om demens og udviklingshæmning på Socialstyrelsens hjemmeside.  

Og du kan læse om demens generelt på Videnscenter for Demens' hjemmeside

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning