Spring til indhold
CFD's logo med høretelefoner på den ene side og hænder på den anden side. Teksten "Et kvarter med CFD" står ovenfor.

15-05-2024  |  NY PODCAST OM forebyggelse af stress på Sociale Tilbud

I denne udgave af Et kvarter med CFD taler vi med Line Rishøj, som står i spidsen for CFD’s Sociale Tilbud. Fokus er på det gode arbejdsmiljø, og hvordan vi med forebyggelse arbejder med at udvikle og fastholde det.

Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har været del af en proces, hvor fokus har været på at øge kendskabet til stress og den skam, som ofte følger med, og vigtigst af alt, hvordan det kan forebygges ved at sikre et godt arbejdsmiljø.

Det kræver et vedvarende fokus og vigtige samtaler, mener Line Rishøj.

”Det kontinuerlige blik, det har jeg selvfølgelig en stor del af ansvaret for, at vi har, men jeg vil jo rigtig gerne have hjælp til det af vores samarbejdsudvalg. For det er jo der, ledere og medarbejdere mødes og bliver enige om, hvad er vigtigt for os. Det er jo tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der sidder der. Og så er det ledere. Så jeg tror jo på, at vi i fællesskab skal hjælpe hinanden med at have det her kontinuerlige blik på det. Holde fast i den gode proces, vi har fået sat i gang,” siger Line Rishøj. 

CFD's sociale tilbud består af seks virksomheder med 15 forskellige døgn- og dagtilbud. Målgruppen for vores tilbud er personer, der er døve, har døvblindhed (både medfødt og erhvervet), eller som har et betydeligt høretab, med en række forskellige funktionsnedsættelser som eksempelvis autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning, ADHD, psykiatriske lidelser, multihandicap eller demens.

Der er 322 medarbejdere.

Du finder podcasten her, som altid både i en lydversion, en tegnsprogsversion og en tekstversion.

Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning