Spring til indhold
En hånd der får massage af to andre hænder

26-02-2020  |  Faglig artikel: Fra krads til kindkys

Neuropædagogik og Gentle Teaching er de to bærende faglige platforme i et projekt med en beboer på et af CFD’s sociale tilbud i Søborg.

Beboeren, Marie, har en meget kompleks sansebearbejdning, en voldsom udadreagerende adfærd og en yderst begrænset sproglighed. Og så var hun i mistrivsel, fordi hun havde vanskeligt ved at overskue det aktivitetstilbud, som hun var på på CFD.

Ledelsen og de nærmeste medarbejdere satte sig derfor for at finde på en anden og bedre løsning for Marie. Og det er de lykkes med – skridt for skridt. Men det går aldrig bare fremad. 

Livskvalitet

Det er en kompleks hjerneskade, som Marie har, og det betyder, at hendes reaktioner kan være vanskelige at forudsige.

”Marie er generelt afvisende overfor mange ting, fordi hun sansemæssigt er overstimuleret og har svært ved at gennemskue ting. Derfor har det været vigtigt at tage udgangspunkt i hendes interesser, som er at komme ud og køre bus, komme på besøg hos sine forældre og at få noget lækkert af spise,” forklarer socialpædagog Ying, som sammen med sin kollega Katja, har stået for den fokuserede indsats omkring Marie.

Fokus er livskvalitet.

”Vi går efter, at hun skal have det så godt som muligt og have så meget overskud som muligt i et meningsfuldt liv.”

Du kan læse hele artiklen om det fokuserede socialpædagogiske arbejde her.

 

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning