Spring til indhold

Job og beskæftigelse

Projekt "Job og beskæftigelse" har skubbet gang i nye og anderledes beskæftigelsestilbud på CFD's Sociale Tilbud til døve med yderligere funktionsnedsættelser og personer med høretab, der bruger tegnsprog som kommunikationsform.

CFD har med projekt "Job og beskæftigelse" arbejdet på at skabe flere og nye beskæftigelsesmuligheder til døve borgere med yderligere funktionsnedsættelser og personer med høretab. Der er tale om borgere, der traditionelt er i beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103.

Målet med projektet har været at hjælpe borgerne til at finde det arbejde, der passer lige præcis til dem. CFD’s job- og beskæftigelseskonsulent har taget udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og kompetencer.

Udvikling af nye arbejdspladser

Projektets formål var bl.a. at undersøge mulighederne for at skabe eksterne arbejdspladser til borgerne. Det er kun sket i et tilfælde. Til gengæld har de involverede medarbejdere i projektet oparbejdet en stor erfaring og viden på området.

Internt på CFD har projektet resulteret i et forstærket samarbejde mellem CFD Glostrup ) og Døves Vaskeri.

Desuden har døgn- og dagtilbuddene under CFD’s Sociale Tilbud i Søborg etableret et it-værksted. Tilbuddet er forankret i et samarbejde mellem botilbuddene på Oktobervej, Døves Vaskeri og Døves Aktivitetscenter.

Opsamlet viden skal udbredes

Den viden, som projektets beskæftigelseskonsulent og de øvrige involverede medarbejdere har oparbejdet gennem projektperioden, er siden udbredt til andre dele af CFD.

CFD Nyborg har fx som udløber af projektets vidensindsamling, via tværgående vidensdeling på CFD's § 103-tilbud, helt konkret arbejdet videre med, hvordan de skaffer eksterne arbejdspladser eller særligt tilpassede jobmuligheder til de borgere, der benytter Skaboeshusevej.

Projektperiode juni 2012 til juni 2013.

For yderligere oplysninger kontakt Kurt Faber-Carlsen, områdechef for CFD’s Sociale Tilbud (kfc@cfd.dk)

ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning