Spring til indhold
Skilt med teksten CFD Havnegade

15-07-2022  |  Pædagogpraktikanter i CFD

Praktikperioderne er en vigtig del af pædagoguddannelsen. CFD er meget interesserede i at få praktikanter, og i Nyborg gør de en særlig indsats for at tiltrække dem.

I øjeblikket er tre studerende i praktik i Nyborg på hhv. døgn- og dagtilbuddet og i Støttecentret, og efter sommerferien kommer endnu en praktikant på døgntilbuddet. Og det er et antal, de arbejder for at fastholde, fortæller Sven Erik Møller-Hansen, som er faglig medarbejder i CFD Nyborg.

At være praktiksted er en win-win-situation, forklarer Sven: "På den ene side er vi med til at løfte opgaven med at tilbyde praktiksteder til de pædagogstuderende, og på den anden side er der nogle åbenlyse fordele for CFD ved at være praktikvært. Vi bliver kendt på seminariet og får dermed kontakt til studerende, som kan blive ansat på CFD senere – enten som vikarer eller i faste stillinger."

Og der er også en anden stor fordel, som har med det faglige miljø at gøre: "De læringsmiljøer, vi bygger op omkring de studerende, kaster også faglig viden af sig til fordel for det faste personale. Det giver et stort udbytte at være åbne for nye impulser udefra og besvare undrende spørgsmål på en måde, hvor vi udover at have fokus på den studerendes læring også har blik vores egen pædagogiske praksis og organisation," siger Sven.

Mange forskellige opgaver

På CFD Nyborgs støttecenter i Havnegade er Kristine Vesterskov Blomberg i gang med sin tredje og sidste praktikperiode i sin uddannelse til pædagog.

Her løser hun en lang række forskellige opgaver alt efter de enkelte borgeres behov, for at de kan leve et så meningsfyldt og selvstændigt liv som muligt.

"Jeg har som studerende fulgt en borger til øjenlæge, været med en borger ude og handle nyt til hendes garderobe, og støttet en tredje borger i at købe ny telefon. Jeg har også kigget budget sammen med en borger i forhold til at regne ud, om han har råd til at begynde at tage kørekort," siger Kristine, og fortsætter:

"Snart skal jeg til at have nogle faste maddage med en borger, hvor vi skal handle og lave mad sammen, så hun kan blive støttet i at lave noget forskelligt mad. Jeg kan også skulle støtte en borger i, at hans eller hendes hjem er ryddeligt, eller være støtte i følelser, hvis en borger har "kæresteproblemer" eller andet."

Tegnsproget tiltrak

Kristine endte i praktik i CFD, fordi hun i en tidligere praktikperiode på aktivitetscentret Nordlys (som ikke har noget med CFD at gøre) havde arbejdet sammen med en døv borger, hvor kommunikationen foregik ved tegn til tale.

Så da hun så CFD på listen over mulige praktikpladser, søgte hun ind på grund af muligheden for at arbejde med tegnsprog. "Jeg tænkte, at det ville blive en spændende og anderledes udfordring, fordi jeg jo skulle ind i et hus med både døve borgere og døve kollegaer og lære et helt nyt sprog for at kunne kommunikere med dem. 

Kristine blev rigtig glad, da det ordnede sig sådan, at hun skulle i praktik i CFD. Men udsigten til at skulle arbejde på tegnsprog gav også lidt uro, fortæller hun: 

"Jeg var sk*de-nervøs rent ud sagt. Men det viste sig jo, at der er en kæmpestor tålmodighed i kommunikationen hernede i støttecentret, både mellem kollegaerne, mellem borgerne, og mellem borgerne og mig som studerende. Man kommer så langt ved "bare" at kaste sig ud i det, også selvom man nogle gange godt kan føle, at man kommer til at se fjoget ud. Der er ingen fejl – man skal se det som læring hele vejen igennem. Og somme tider kan det give et godt fælles grin," smiler Kristine og fortsætter:

"Jeg har været her i et par måneder nu, og jeg synes allerede, jeg har tilegnet mig rigtig meget tegnsprog. Og når det glipper med tegnsproget, kan vi bruge anden mimik og gestik hjulpet af mundaflæsning, eller vi kan skrive sammen. I dag har jeg svært ved at forstå, hvorfor jeg var så nervøs for at starte i CFD."

Kristine er mere end klar til at vende tilbage til CFD, når hun er færdig med sin uddannelse. Og indtil da vil hun meget gerne være vikar. "Jeg synes kun, at tegnsprogsverdenen vokser på mig, og jeg synes også selv, jeg har flair for det. Så jeg håber meget, det kan lade sig gøre," slutter hun. 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning