Spring til indhold
Et billede af Anders Folmer Buhelt i en rød skjorte med sorte tegn. Han har briller og er i 40'erne

11-12-2020  |  Ny formand med fokus på formålet

CFD’s nye bestyrelsesformand kalder sig selv for formålsfundamentalist og han synes, at vi er modige på CFD, og at vi står overfor en rigtig spændende tid, som den nye strategiplan er med til at bane vejen for. Han hedder Anders Folmer Buhelt, er 45 år gammel, gift og har to drenge på 10 og 14 år og så er han chef for Akademiet for Social Innovation.

I disse dage arbejder han hjemmefra, som rigtig mange andre. Corona har også lukket ned for flere af de aktiviteter, som Akademiet for Social Innovation står for. ”Det er lidt trist. Det er ved at være lang tid, at mange har arbejdet på denne her måde...hjemmefra. Men der er jo en god grund til det,” siger han.

Der er et formål med det – og det passer en formålsfundamentalist godt. 

Formålet i centrum

Kigger man på Akademiet for Social Innovations hjemmeside, står ordet formål meget centralt på siden. Og præcis fokus på formål har fulgt Anders, siden han startede som direktør i Ungdommens Røde Kors tilbage i 2012. Måske i virkeligheden endnu længere.

”Da jeg var i Ungdommens Røde Kors forsøgte vi i meget høj grad at række ud til andre lignende organisationer på børne- og ungeområdet for at styrke området og dermed formålet med vores arbejde. Gerne sammen med andre. Det blev ikke altid taget godt imod og det var i mine øjne ærgerligt. De oplevelser var med til at gøre mig til det, som jeg kalder formålsfundamentalist,” fortæller Anders. 

Han uddyber: ”Hvis man rent faktisk mener, at man er sat i verden for at opfylde et bestemt formål og skabe et bedre samfund eller et bedre liv for nogle mennesker, så skal der selvfølgelig være styr på butikken og på bundlinjen – tingene skal løbe rundt. Men man er sørme også nødt til at kigge på, om man rent faktisk skaber den forskel, og om det er styrende for de beslutninger, som man træffer.” 

Anders har haft flere samtaler med Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, og Per Fruerled, daværende sekretariatschef hos DDL og medlem af bestyrelsen, op til, at bestyrelsen den 26. november mødte Anders og besluttede sig for, at han skulle være ny formand. Samtalerne har kredset om at arbejde meget bevidst og målrettet med CFD’s formål og på en måde, hvor vi løfter blikket og kigger ud og ikke kommer til at lukke os om os selv. 

”Vi skal indstille os på, at fremtiden kommer til at se anderledes ud end fortiden. Det er ikke kun skidt, for det indebærer en masse muligheder for at gøre ting anderledes og for at gøre det sammen med andre.  Det er et blik, som jeg vil tage med ind i CFD. Jeg stiller mange spørgsmål og er nysgerrig – det kan være både drønirriterende og meget godt, for så finder vi ud af, hvad det egentlig er, der ligger bag kulturer, beslutninger og processer.”

Formand for første gang

Det er første gang, at Anders indtager rollen som formand i en bestyrelse. Men han har stor erfaring fra bestyrelsesarbejdet. Og så er vi tilbage ved hans udsagn om, at CFD er en modig organisation. 

”Det er modigt, at I har valgt mig, for jeg har ikke erfaring som bestyrelsesformand, men jeg har stor erfaring med at arbejde aktivt i og ind i forskellige bestyrelser. Jeg har både ledelsesmæssig erfaring ind i bestyrelsesrummet og ind i en organisation – jeg har set, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Det er erfaringer, som jeg har med og som skal være med til at gøre, at CFD’s bestyrelse bliver endnu stærkere og endnu bedre fungerende. Alles motivation, kompetencer og indsigter skal tages i brug i bestyrelsesrummet.”

CFD er med sin 150 års historie, de mange medarbejdere og viften af tilbud en stor organisation, som kan lide lidt af det samme, som Ungdommens Røde Kors. Man kan virke lidt tung, lidt dominerende som en stor aktør på et område, men så er det Anders’ erfaring, at man skal være ekstra generøs i forhold til sine omgivelser. Og den generøsitet kan han fint få øje på i CFD’s nye strategiplan ”Udsyn, hensyn og fremsyn”. 

”Jeg kan virkelig godt lide Udsyn, hensyn og fremsyn. Jeg synes, at det er et fedt navn til en strategiplan. Man kan vel sige, at når man netop har 150 år på bagen; er en af de største og det hele egentlig går meget godt, så er det meget nemt at lade være med at have udsyn eller fremsyn. Eller vise hensyn,” siger han. Men det er ikke det, som strategiplanen lægger op til. Tværtimod, vurderer han.

Hvis man vil åbne sig op ud imod verden – og det læser Anders tydeligt frem i vores strategiplan – så skal man have et udsyn, så man ser, hvad der egentlig er derude. Hvordan det relaterer til en som organisation og så kan man begynde at øve sig på selv på at åbne mere op. 

”Vi skal ikke kun kigge ud, men også tage noget med ind – og jo i høj grad også lade andre kigge ind i os som organisation. Der er faktisk også noget indsyn i det her,” griner han. ”Og så synes jeg selvfølgelig, at fremsyn er vigtigt, for fremtiden ser markant anderledes ud end fortiden. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Hvad kræver det så af os og hvad betyder det? Det er der nogle helt grundlæggende organisationseksistentielle overvejelser i.” 
Ordet hensyn kobler Anders op på medarbejdere, samarbejdspartnere og så naturligvis de forskellige borgergrupper, der er tilknyttet CFD’s tilbud.

Historien er med os

Når Anders ser på CFD som organisation, hæfter han sig meget ved vores historie og ved selvejets historie.

”Selvejet og den almene boligsektor, som jeg kender godt, fordi jeg sidder i en bestyrelse, er i mine øjne nogle oversete grundpiller i vores samfund. Hele selvejeområdet, hele civilsamfundets historie har været med til at opfinde vores velfærdssamfund. De er nogle af de vigtigste sociale innovationer igennem tiden.”

Anders arbejder til dagligt med social innovation. Og han hæfter sig ved, at de tiltag, som vi skabte dengang med den almene boligsektor, som skulle huse mennesker, som ikke kunne betale for at bo andre steder, og så selvejet og dets forankring i civilsamfundet, er innovationer, som vi ikke rigtig har formået at skabe siden.      

”Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke taler mere om det, og at den plads og den effekt, som de har i vores samfund, ikke er bredere kendt i befolkningen. Og så kunne jeg da godt drømme om, at der snart kom nogle nye store sociale innovationer, som kunne være med til at skubbe samfundet i en god retning.” 

Så det arbejder Anders med i sit arbejdsliv for Akademiet for Social Innovation og det tager han med sig ind i arbejdet i bestyrelsen på CFD. Når kalenderen viser 1.1.2021 står han i spidsen for bestyrelsen på CFD og han er allerede godt i gang med at danne sig et indtryk af organisationen. 

Han starter med bestyrelsesmedlemmerne, som bliver hans tætteste samarbejdspartnere. Han har et stort ønske om at lære dem og de organisationer, som de repræsenterer, godt at kende hurtigst muligt. Anders planlægger at holde møder med dem hver især. Og den 16.12. deltager han i chefmødet, så han også lærer cheferne på CFD godt at kende. 

Der skal desuden lægges en plan for, hvordan han kan komme rundt i organisationen og se, hvad det hele egentlig drejer sig om. Det lægger Anders gerne et stort arbejde i, når der atter bliver mulighed for at komme ud og omkring på CFD’s forskellige adresser. Så hvem ved? Måske vi løber ind i ham derude, når tiden atter er til at løbe tilfældigt ind i hinanden.

Anders Folmer Buhelt afløser CFDs mangeårige bestyrelsesformand Lars Abel, som CFD takker for mange års godt samarbejde. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning