Spring til indhold
Nærbillede af hånd en af de fem værdier på hver finger.

Værdigrundlag

Vores  værdier styrer, hvordan vi bør handle, behandle og respektere hinanden og de borgere, vi betjener. Det er et grundlæggende sæt af forestillinger, som danner fundamentet for et kulturelt fællesskab i organisationen.

CFD's værdier er:

  • Høj kvalitet
  • Respekt for individet
  • Troværdighed
  • Dynamisk
  • Non-profit

I det følgende beskrives de enkelte værdier nærmere.

Høj kvalitet

I en hver situation leverer vi den højest mulige kvalitet, og man kan regne med vores høje faglige niveau.

I høj kvalitet indgår for os, at ydelserne ydes i rette tid, evt. som en forebyggende indsats, at vi møder borgernes behov, når de opstår, samt at vi har fokus på fremtidens krav og udfordringer.

Der lægges vægt på, at medarbejderne løbende uddannes og opkvalificeres.

I CFD sætter vi samarbejde højt. Vi anerkender, at vi alle har forskellige kompetencer, som kan skabe værdi, når de sættes sammen. Det gælder såvel internt, som i forhold til eksterne aktører bl.a. pårørende, andre fagfolk, organisationer og bestillere af ydelserne i CFD.

Vi siger fra, hvis vi ikke kan løse en opgave med den nødvendige kvalitet.

Respekt for individet

CFD viser forståelse og respekt for det enkelte menneskes behov, forudsætninger og ønsker, både i forhold til borgere, kollegaer og medarbejdere. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og forudsætninger. Medarbejderne anerkender dansk tegnsprog som et selvstændigt sprog.

Det drejer sig om respekt såvel i forhold til den døve eller døvblinde medarbejder og borger. Vi respekterer derfor vores forskellige sprog. En hver – borger eller ansat – har ret til at forstå og blive forstået på sit sprog. Dansk tegnsprog skal bruges, når der er døve/døvblinde til stede.

CFD er en organisation, der også har respekt for det samfund, vi er en del af, hvorfor vi ønsker at udvise en social og samfundsmæssig ansvarlighed. Det sker gennem et stærkt fokus på arbejdsmiljøet, en bevidst miljøpolitik, den sociale kapital og organisationens CSR-regnskab.

Troværdighed

Man kan regne med, at vi holder det, vi lover.

Det gælder uanset, om det er i forholdet mellem medarbejdere indbyrdes, mellem ledelse og medarbejdere, i forhold til de borgere, vi yder service, eller til de myndigheder og organisationer, som vi samarbejder med.

Vi tilstræber åbenhed og gennemsigtighed over for alle interessenter. I CFD vil vi gennem vores kommunikation udbrede denne åbenhed. Først og fremmest vil det eksternt ske gennem vores hjemmeside og Facebookside samt internt gennem vores intranet.

Dynamisk

CFD er en kraftfuld organisation, der er omstillingsparat og udviklingsorienteret. Vi ser opgaver og udfordringer som noget, der skal løses og ikke som forhindringer og besværligheder. 

Vores udgangspunkt ved en ny opgave er ikke et NEJ, men JA, fulgt af spørgsmålet: ”Og hvordan løser vi det så?” 

Non-profit

Alle indtægter bruges til at udvikle og støtte de ydelser, CFD leverer. Vi skal ikke skabe overskud til enkeltpersoner, aktionærer eller organisationer.

Vi handler altså ikke – hverken generelt eller i de konkrete situationer – ud fra et ønske om at skabe profit. 

Der vil i CFD altid være fokus på, at virksomheden drives økonomisk og ressourcemæssigt mest hensigtsmæssigt.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning