Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

De strategiske perspektiver og vision for strategiperioden

Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025:

Viser CFD's forbundenhed med en global verden, hvor FN's 17 Verdensmål for bæredygtighed er et fælles anliggende for alle, og dermed også for CFD, medarbejderne og de borgergrupper, som CFD skaber værdi for. Denne overordnede ramme giver organisationen en oplagt mulighed for at skabe udsyn og udvikling.

Viser retning for en fortsat levering af specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre, som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab.

Viser retning for CFD, når det gælder faglig udvikling og styrke, økonomisk robusthed, vilje til samarbejde og partnerskaber, organisatorisk omstillings- og opgaveparathed, udvikling af ydelser, parathed til ændringer i målgrupper og ansvarsbevidsthed – også når det gælder miljø og bæredygtighed.

Dette kan samles i den strategiske vision:


At fastholde og udvikle CFD’s position som en betydningsfuld, veldrevet og økonomisk robust velfærdsorganisation gennem aktiviteter, der videreudvikler kerneydelsen, gennem nytænkning af ydelser til målgrupperne og ved at anerkende og skabe grundlag for videreudvikling af medarbejdernes kompetencer samt ved at indgå i samarbejdsrelationer og partnerskaber med andre interessenter.


Udsyn, hensyn og fremsyn bygger på foregående strategiplaner på CFD og viser dermed, at strategiarbejdet er en dynamisk bevægelse, der indgår i CFD's livscyklus.

 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning