Spring til indhold
Logo med teksten "Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution - gyldig til oktober 2026"

09-11-2022  |  Tegnsprogsuddannelsen får kvalitetsstempel

CFD's tegnsprogsuddannelse har efter en nøje granskning fået et officielt kvalitetsstempel i form af en niveauvurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

CFD har tilbudt undervisning i tegnsprog til medarbejdere i mange år. De seneste 20 år har undervisningen haft den struktur, som vi kender i dag, med en inddeling i niveauer fra 1 til 12 med hver sit læringsmål. 

Nu har Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) efter et længere undersøgelsesforløb tildelt uddannelsen en såkaldt niveauvurdering som bevis på, at uddannelsen lever op til de formelle kvalitetskrav, der er defineret for den type uddannelser.

AI er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til opgave at sikre og udvikle kvaliteten af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Svarer til studentereksamen

Der er otte forskellige niveauer i "Kvalifikationsrammen for Livslang Læring", som AI anvender til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioner.

Tegnsprogsuddannelsen er vurderet til at opfylde de krav, der stilles til uddannelser på niveau 4. Det er samme niveau, som landets gymnasieuddannelser. Det vil sige, at en medarbejder, der har gennemgået alle 12 niveauer af tegnsprogsuddannelsen, har en tegnsprogskompetence, som svarer til et sprogfag til studentereksamen.

I sin vurdering har AI – med hjælp af en ekstern ekspert – undersøgt elementer som uddannelsens indhold og læringsmål, undervisernes faglige niveau samt metoderne for evaluering af undervisningen.

Glade og stolte

Lone Pallesen Suhr er teamleder i Tværfagligt Team, som tegnsprogsundervisningen hører under. Hun siger:

"Vi er naturligvis meget glade og stolte over dette. Vi vidste jo godt, at vores uddannelse er af høj kvalitet, men det betyder meget, når en ekstern instans, som certificerer andre uddannelser, også vurderer vores uddannelse til et højt niveau."

Arbejdet med at beskrive uddannelsen efter AI's retningslinjer har været en lang proces og taget knap halvandet år. Det er tegnsprogskonsulent Kim Kanstrup har stået i spidsen for arbejdet med at beskrive uddannelsen med hjælp fra sine kolleger Lene Kold Erlandsen og Kristin Martinsen.

Læs AI’s begrundede vurdering her

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning