Spring til indhold
Tre personer i samtale på tegnsprog udendørs

Form og indhold

Undervisningen veksler mellem oplæg, samtale og forskellige øvelser i mindre grupper.

Deltagerne får et grundlæggende kendskab til tegnsprog og forståelse af forskellene mellem tegnsprog, tegn-dansk, dansk med støtte tegn og andre visuelle kommunikationsformer samt viden om det at være døv og dermed gode forudsætninger for at begå sig på dansk tegnsprog.

Oplæg fra døveverdenen

På flere niveauer er der gæsteoplæg af personer fra døveverdenen for eksempel om døvhed, døves kultur, "takt og tone" i døveverdenen og en introduktion til den elektroniske ordbog over dansk tegnsprog.

Grundlæggende elementer og tegn fra dagligdagen

Kurserne tager udgangspunkt i hverdagen begyndende med introduktion af tegn inden for familien, beklædning, farver, mad, ugedage, måneder og tal. På efterfølgende niveauer lægges mest vægt på aflæsning, historiefortælling, samtale og diskussion af aktuelle emner fra avis og tv.

Håndalfabetet og håndstillingerne i Mund-Hånd-System (MHS) introduceres og repeteres niveauerne igennem, da begge dele er helt grundlæggende elementer i dansk tegnsprog.

I tvivl om dit tegnsprogsniveau?

Du kan kontakte tegnsprogskonsulenterne via mail (se boksen til højre), hvis du er i tvivl om, hvilket niveau, du skal tilmelde dig.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
E-mail: mw@cfd.dk

Niveauvurdering

Tegnsprogsuddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning