Spring til indhold
Ung mand står og taler tegnsprog

Undervisning for voksne døve

CFD tilbyder undervisning i dansk og tegnsprog til voksne udlændinge, som er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret høre- og synstab).

Underviserne behersker tegnsprog på modersmålsniveau. Al undervisning foregår i et trygt undervisningsmiljø med direkte kommunikation mellem kursist og underviser.

Undervisningen bliver tilpasset den enkelte borgers tegnsprogsniveau. Vi tilbyder fleksible kurser på mange niveauer enten som eneundervisning eller i små grupper, hvis vi har det rigtige match af deltagere.

Hvad er det rigtige undervisningsforløb?

Kursisterne kommer med meget forskellig baggrund, og målene for undervisningen er individuelle.

Ønsket til undervisningstidspunkt kan være afhængigt af, om kursisten skal passe en uddannelse eller et arbejde ved siden af.

Inden vi laver et undervisningstilbud, mødes kursisten med en underviser, så forventninger og mål kan blive afstemt i forhold til at finde det rigtige omfang af undervisningen.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning