Spring til indhold
Ung mand smiler og udfører et tegn.

Pris og tilmelding

Inden kursisten starter på et undervisningsforløb, skal han/hun til en samtale med en af CFD's undervisere.

Underviseren vil teste kursisten med henblik på at få viden om dennes sproglige kompetencer på såvel hjemlandets sprog som dansk og dansk tegnsprog.

Samtidig drøfter de forventninger og mål for undervisningen.

Derpå laver CFD et tilbud til bopælskommunen sammen med en individuel læringsplan.

Når bopælskommunen har accepteret tilbuddet, kan undervisningen begynde.

For at kunne få et tilbud om undervisning i dansk og tegnsprog på CFD skal kursisten

  • være fyldt 18 år

  • bo i Danmark

  • have et dansk cpr-nummer.

Kursisten tilbydes undervisning hurtigst muligt efter kommunens accept af tilbuddet. Vi starter løbende undervisningsforløb op.

Hvis du ønsker at høre mere om vores undervisningstilbud eller komme forbi til en snak, er du velkommen til at kontakte os på av@cfd.dk.

Pris

Der udarbejdes et tilbud til hver enkelt kursist, der afspejler målet for undervisningen.

Prisen opgives i antal undervisningstimer, og timeprisen afhænger af, om det er

  • eneundervisning

  • holdundervisning

  • undervisning i dagtimerne eller efter kl. 17.00.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning