Spring til indhold
Mand smiler og kigger ned på bordet

Form og indhold

Personer, der er døve og har en anden sproglig baggrund, kommer med en dobbelt udfordring: de skal både lære dansk og dansk tegnsprog (fordi tegnsprog ikke er internationalt).

Kendskab til dansk tegnsprog bliver både det sproglige udgangspunkt for at lære at læse og skrive dansk, og for at kunne begå sig i det danske døvesamfund og bruge danske tegnsprogstolke.

I den indledende del af undervisningen bliver der derfor undervist i en blanding af tegnsprog og dansk. 

Målet er at ruste kursisten til et liv og en karriere i Danmark, og derfor undervises også i aktuelle samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold i Danmark.

Forskellige undervisningsmaterialer

I undervisningen anvender vi forskellige undervisningsmaterialer tilpasset den enkelte kursists behov, som for eksempel:

  • Lærebøger i dansk tilpasset den enkeltes behov

  • Filmklip med samfundsrelaterede emner på tegnsprog 

  • Hjemmeopgaver

  • Ekskursioner ud af huset

  • Aktuelt samfundsstof fra dagspressen.
Evaluering

Efter hvert undervisningsforløb udarbejder underviserne statusrapport, som beskriver forløbet og kursistens udbyttet heraf. 

Det bliver også beskrevet, om de opstillede mål er nået, og hvis de ikke er, hvorfor det er tilfældet.

Sommetider kan mere undervisningen være nødvendigt, hvis de opstillede mål skal indfries. Derfor kan rapporten indeholde anbefalinger til eventuelle videre forløb efter aftale med kursisten. 

Et undervisningsforløb kan også resultere i, at der opstår nye mål. Det kan især være tilfældet, hvis kursisten efterfølgende ønsker at gå i gang med en uddannelse eller får et job, hvor der kræves et større kendskab til dansk.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning