Spring til indhold
Nærbillede af en mor, der sidder med sit barn på skødet. De kigger kærligt på hinanden.

Pris

Der udarbejdes individuelle tilbud til familierne med udgangspunkt i målet for undervisningen.

Prisen opgives i antal undervisningstimer, og timeprisen afhænger af, om det er dag- eller aftenundervisning (dvs. efter kl. 17.00), og om undervisningen foregår i eget hjem eller på CFD.

Hvis du ønsker at høre mere om vores undervisningstilbud eller komme forbi til en snak, er du velkommen til at kontakte os på av@cfd.dk.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning