Spring til indhold

LEDELSE

CFD er organisatorisk opdelt i tre (fra 28/2 to) driftsområder og en stabsfunktion.

Den 28. februar lukker Tolkebooking endeligt som område på CFD, som herefter har to driftsområder, Sociale Tilbud og Rådgivning.

CFD's strategiske ledelse består af direktøren for Fonden CFD, chefen for Sociale Tilbud og chefen for Rådgivning.

Den 31. januar stopper chefen for Tolkebooking på CFD og er indtil da en del af CFD's ledelse.

Derudover er der samtidig oprettet et chefforum bestående af den strategiske ledelse samt administrationschefen og chefjuristen.

Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Fungerende chef - Sociale Tilbud
kfc@cfd.dk
Ole Wøssner Hansen
Chef - Rådgivning
olw@cfd.dk
Sussi Kongshøj Wilson
Chef - Tolkebooking
sk@cfd.dk
Niels Andersen
Administrationschef
noa@cfd.dk
Anne Vikkelsø
Chefjurist
av@cfd.dk

 

Seneste årsrapport

Årsrapport 2020

Kontakt os, hvis du er interesseret i årsrapporter fra før 2020.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning