Spring til indhold
Logo der viser bogstaverne RSV

bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning er i høj grad præget af CFD's fælles interesser med Danske Døves Landsforbund, Høreforeningen, Decibel og FDDB.

Desuden er Danske Regioner repræsenteret. Resten af bestyrelsen består af medlemmer, som er personligt udpeget.

I boksen til højre finder du de seneste referater fra bestyrelsesmøderne.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning